Sort by:

Hub School: Kurs i kontaktskapende kommunikasjon

Vil du lære å kommunisere på en måte som gjør at  • du blir hørt for dine intensjoner? • den andre ikke kommer i angrepsposisjon? • folk åpner seg opp i stedet for å lukke seg? • du får bedre…