Merk deg navnet STEP. Det er framtidens program myntet på personer som bor i Norge med innvandrerbakgrunn.
STEP er et pilotprosjekt med formål om å bidra til sosialt entreprenørskap blant gründerspirer med innvandrer bakgrunn. STEP står for “Social Innovation Training and Education” og muliggjør sosialt entreprenørskap.

Først av alt hjelper programmet deltakerne å få en interkulturell forståelse av den norske ledelses- og arbeidskulturen, og gir dem også praktisk ferdighetsopplæring for sine virksomheter.

Søknadsfrist 1.mars

Ble du nysgjerrig og vil vite mer, klikk her!

Ralph von Minden