Å trene modighetsmuskelen
5 July 2015 - bergen

Skrevet av Impact Hub Bergen founder Silje Grastveit

Publisert i Bergens Tidene serie “Økonomi Søndag” 5.juli 2015.

Entreprenørskap har mange likhetstrekk med ekstremsport. Begge gir adrenalin og høy puls. Samtidig kan gründerlivet føles som et maraton uten målstrek. 

Start-Up Extreme ble nettopp arrangert under Ekstremsportveko 2015 på Voss, et arrangement der gründere og investorer ble ristet sammen gjennom felles interesser rundt entreprenørskap.

Fellesnevneren mellom ekstremsport og entreprenørskap er klar: ingen som ønsker å leve kaster seg utfor en fjellvegg uten målrettet trening og detaljerte forberedelser først. Investorer ønsker levedyktige prosjekter. Ekstremsport krever utallige timer med mental og fysisk trening, justeringer, forbedringer, analyser og tester før selve prestasjonen – hoppet – gjennomføres. Dette gjelder også for gründere. De færreste gründere med sunn fornuft og ambisjon om å bygge noe varig kaster seg blindt ut i høy risiko uten grundige forberedelser og tro på at de kan lykkes.

Som gründer skaffer du deg så mye erfaring, kunnskap, kapital og kontaktnett som du bare kan. Du er avhengig av tillitt, både andres og egen. Tillit til team og relasjoner, til prosessen, til samarbeidspartnere og egen selvtillit. Du lærer gjennom prøving og feiling. Motet trenes gradvis. På et tidspunkt må du hoppe i det med begge beina. Adrenalinet stiger. Du kler deg opp og gjør seg klar. Tar sats. Komfortsonen utvides. Det som før var skummelt blir enkelt. Prosessen gjentar seg og motet vokser.  Parallelt blir utfordringene vanskeligere. Du må lære mer. Når noe ordner seg, banker neste utfordring på døren.

Som gründer må du klare å hvile i usikkerhet. Læringskurven er usedvanlig bratt. Du står ovenfor en mengde ukjente oppgaver og trenger masse hjelp og støtte. Samtidig som du innvendig kan være usikker på om du vil få det til skal du overbevise mange mennesker. Du må vise styrke og sikkerhet slik at folk vil følge etter.

De fleste gründere jeg kjenner arbeider mange flere timer enn anbefalt. Stressnivået i kombinasjon med prestasjonskravene – ofte ens egne – kan være usunne. Økonomisk stress er det vanligste og det verste. Noen ganger ryker mat, søvn, trening og sosialt liv med i dragsuget. Selv om risikobildet ofte er mer kalkulert og gjennomanalysert enn det kan virke for den som ser det utenfra, vil de fleste erkjenne at det å starte sin egen bedrift krever høyt gir og full gass over lang tid.

Spørsmålet er ikke om det er risikofylt, det er det når du tar ordentlig sats. Du kan  heller spørre deg hvordan du kan trene for å håndtere dette. Hvilke rammer må bygges for å mestre usikkerheten på sikt? Hva kan gi ny drivkraft når du har vært i bokseringen litt vel lenge og plutselig skal forberede et nytt maraton?

Du må trene opp modighetsmuskelen, for mot kommer ikke av seg selv. Få blir gründer over natten. Det er en gradvis modningsprosess der du prøver og feiler, lærer, utforsker og sakte bygger deg erfaring og tro på at du kan lykkes. Ta målrettet, langsiktig og hardt arbeid, miks det med en porsjon selvsikkerhet, mye pasjon, pågangsmot, nysgjerrighet og naivitet, og du har oppskrift på en gründer.

Selv tenkte jeg ikke tanken. Først da jeg hadde vært en del av ulike oppstartsmiljø i Århus, Chicago og Havana under utdanning som kaospilot, begynte hodet å tikke. Kanskje er ikke en god jobb nok. Kan en drøm bli virkelig? Kan jeg skape noe eget?

Man må ikke undervurdere kraften bak drømmer. Virksomheter som ikke har en klar visjon mister ofte retning. Drømmer baner vei og samler folk. For meg ble drømmen å skape et sted der mennesker på tvers av bransjer, sektorer, kultur og samfunnslag kunne arbeide sammen for å realisere sine ideer for en bedre og mer bærekraftig verden. Resultatet ble Impact Hub, Norges første gründerhus for sosial innovasjon.

Hvorfor velger noen risiko, kan en spørre. Hvis alternativet er en trygg, godt betalt jobb og mye fritid, velger nok mange det komfortable. Men, hvis du har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell, kan drivkraften føre deg inn i gründerlivet. Ofte vet en ikke helt hva en begir seg ut på. Alle store prestasjoner krever hardt arbeid og utholdenhet. Spørsmålet er hvor mye du er villig til å gi for å oppnå drømmen