Eldrebølgen i fokus
14 February 2017 - bergen

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Hvis vi bare ser, griper og bruker mulighetene, er en helt annen fremtid mulig!` Eirin Hillestad fra Verdighetssenteret siterte Kåre Hagen sine ord i dag da Impact Hub startet opp årets Innovasjonscamp på Høgskolen på Vestlandet. 60 sosionomstudenter skal de neste 4 ukene arbeide med nye løsninger for målgruppen eldre.

 

Impact Hub har i 2017 flere prosjekter med fokus på eldre. Utover InnovasjonsCampen på Høgskolen, er vi fasilitator på Verdighetskonferansen Kreativ Omsorg i April, en tverrfaglig samhandlingsarena der målet for denne prosessen er å styrke samarbeidet mellom frivillige og ansatte innen eldreomsorgen. I tillegg har vi et forprosjekt denne våren i samarbeid med Kavlifondet, der vi frem mot sommeren vil kartlegge, mobilisere og invitere inn flere samarbeidspartnere. Hovedprosjektet ´Impact Challenge` har vi mål om å starte opp til høsten.

 

I arbeidet med disse ulike prosjektene, prosessene og samarbeidspartnerne, samler vi også opp en mengde kunnskap som vi håper og tror kan komme flere til gode. Vi vil derfor prøve å oppdatere sidene våre jevnlig med saker vi kommer over – om det er gode eksempler, inspirerende historier, nyttige lenker eller tema som engasjerer. Og vi er selvsagt alltid åpen for å ta i mot gode innspill!

Bilde eldre