Er mannlige gründere best eller bare flest?
7 March 2017 - bergen

Norge trenger flere kvinnelige gründere, og i anledning kvinnedagen gir vi et lite  spark angående kvinnelig entreprenørskap gjennom en repost av tidligere artikkel i BT. Artikkelen ble publisert under Økonomi på søndag, 06. August 2015, av Silje Grastveit. FOTO: VEGARD VALDE (BT ARKIV)


 Er mannlige gründere best eller bare flest?

Silje_kvinnedagen

Det er for få kvinnelige gründere i Norge. Det blir ikke flere av at landets største bank fastslår at kvinner lykkes i mindre grad enn menn.

I april gav DNB ut rapporten «En million ideer, veien fra drøm til å lykkes som gründer», basert på en analyse gjennomført av Menon Business Economics. Rapporten belyser blant annet fem punkter som skal kjennetegne gründere som lykkes:

  1. Du har en god idé
  2. Du bor i byen
  3. Du har tidligere gründererfaring
  4. Du er en ung mann (for få kvinner lykkes)
  5. Du satser i den rette næringen.

«Kvinnovasjon» heter et Innovasjon Norge-prosjekt som skal løfte frem flere kvinnelige gründere. Kvinnovasjon. Navnet vekker den samme følelsen som da jeg ble fortalt at jeg spilte i jenteband. Som om det at vi var jenter forklarte at vi var amatører. Den gang var vi fem på scenen. En slo gjennom som artist. Akkurat som gründere, hvor én av fem lykkes.
Enhver stor entreprenør var først en glad amatør.
«Menn og kvinner i alle aldre har gründerdrømmer, men det er unge menn som har flest drømmer», står det innledningsvis i rapporten fra Menon og DNB.
Det var merkelig. Har menn flere drømmer enn kvinner?

– Det er færre kvinner som starter. Det kan se ut til at kvinner tar mindre risiko enn menn. Det å tro at du skal få det til er viktig i seg selv for å lykkes, sa konserndirektør i DNB,  Kjerstin Braathen, til Dagens Næringsliv 20. april i år da rapporten ble lansert.

I eget arbeid med gründere siste ti år, og som kvinnelig gründer selv, oppleves ikke kvinner som mindre risikovillig enn menn. De er selvsikre, ressurssterke damer med enorm arbeidskapasitet. De tar risiko og oppnår resultater. Dessverre er det ofte de som skriker høyest som får mest oppmerksomhet. Å være flink betyr ikke at du blir sett. En kan bære mye ansvar og risiko uten å løfte frem seg selv. Her kan både kvinner og menn lære noe av hverandre.

«Kvinnelige gründere lykkes i mindre grad enn menn», lyder den oppløftende overskriften i DNB- rapportens kapittel 5.5, og fortsetter: «Fem år etter oppstart ser vi at kvinneandelen er lav blant de mest suksessfulle. Kvinnene er overrepresentert blant de minst suksessfulle (…)».

 Etter disse ordene får nok mange kvinner en umettelig trang til å bli gründer.

Det er for få kvinnelige gründere. Et lavt antall gir også færre suksesshistorier å vise til. Vi trenger alle forbilder å strekke oss etter. Uavhengig av kjønn må det ofte kvantum til for å finne kvalitet. Så er det da riktig at menn gjør det så mye bedre og har større suksessrate? Eller er de bare flere?

Kjønnsfordelingen blant gründere i Norge (enkeltpersonforetak og AS samlet) utgjør 28% kvinner og 72% menn, i følge DNB-rapporten. Snittalder ligger på mellom 40 og 42 år for både kvinner og menn. Rapporten viser også at over 50% av alle gründere er gift og de fleste av disse har barn. Partneren har en viktig rolle for å stabilisere økonomien til den som starter opp. Så hvorfor er det så mange flere menn som blir gründer?

Én åpenbar forskjell er kvinners biologiske klokke. For begge kjønn er karrieresulten størst etter utdanning. Der menn tidlig kan sette karrieren først, har mange kvinner i 20- og 30-års alderen valget mellom to babyer; bedriften eller barnet. Ta gründerbedrift pluss nyfødt baby, minus stabil inntekt og manglende sosiale rettigheter. Resultatet blir raskt for høy risiko. Det er jo paradoksalt om kvinner skulle være dårligere rustet til å bringe frem nytt liv når de fra naturens side er skapt for nettopp dette. Ønskes flere kvinnelige gründere, må en se helhetlig på hvilke behov de biologiske kjønnsforskjellene gir og møte disse. Selv ventet jeg i tre år før jeg syntes det var ansvarlig å skaffe meg en hund.

Det er få kvinnelige gründere, så ta godt vare på dem. Språk har makt. Ordene vi velger speiler våre holdninger. Det er trist om det etableres som en sannhet at kvinner ikke lykkes eller tør ta risiko. Kvinnelig gründerskap må snakkes opp og suksessene løftes frem.

Etter at jeg fikk hund har jeg på ny erfart at positiv forsterkning er det mest effektive for å fremme ønsket adferd. Det gjelder også for kvinner, og kanskje spesielt for menn.