Loading Events

Dypdykk – En sunn og aktiv alderdom

Date
Sep 28th
Time
18:00 - 21:00
Location
Price
Free

Formål med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til eldrebølgen. Gjennom en rekke korte innlegg vil vi belyse ulike sider ved de demografiske endringene vi går i møte. Vi henter inspirasjon fra løsninger som fungerer bra i andre land og byer, og presenterer disse. Gründervirksomheter trekkes inn som case. Det blir også en workshop-del hvor du som deltaker selv kan dykke ned i ulike områder og definere hvilke barrierer en bør arbeide for å løse.

Første dypdykk handler om hva som skal til for å legge til rette for en sunn og aktiv alderdom. Vi inviterer til en fremoverlent samtale mellom helsefagarbeidere, forskere, eldre, utviklere, designere og gründere for å avdekke barrierer og muligheter for mer eldrevennlig samfunn.

Tid og sted: 28. September klokken 18 – 21, hos Impact Hub Bergen

Et mer detaljert program kommer snart.

timeline_impactchallenge_med logoer

Vil du delta? Fyll ut dette skjema.

See other Events