Loading Events

Grønn Mobilitet

Date
Nov 12th
Time
16:00 - 18:00
Location
Grønn Mobilitet
Price
Free

Innledere:
‣ Trond Hovland, leder av ITS-Norway: Hvordan kan ITS bidra til mer bærekraftige
transportløsninger?
‣ Kristian Amlie, Carma: Samkjøring i praksis, erfaringer fra pilot-prosjektet på
Kokstad/Sandsli
‣ Angelo Meuleman, Taxistop (Ghent i Belgia): Deleøkonomi og mobilitet!

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune deltar i det EU-initierte prosjektet «Care North
Plus», og medio november er Bergen møtested. I den forbindelse inviterer vi til åpent seminar rundt
temaet smarte og miljøvennlige reiser. Innleggene blir holdt på engelsk.
Bruk av intelligente transportsystemer (ITS) handler å utnytte tilgjengelig infrastruktur på en bedre
måte for å bedre framkommeligheten både for gods og personer. Med smarte verktøy for bedre
samhandling og datautveksling kan kapasiteten på vegene utnyttes bedre. Her får du et innblikk i
hvilke muligheter som finnes og prosjekter som pågår.
Den nye deleøknomien er et hett tema, og gir nye muligheter for å dele både biler og ledige seter
med andre på en smart måte. Taxistop i Belgia har lenge ligget helt i front på dette feltet.
Seminaret er gratis, men krever påmelding på e-post til [email protected]
innen 10. november. Begrenset med plasser – førstemann til mølla!
Enkel servering.

See other Events