Loading Events

Impact Challenge Dypdykk 2: De vi ikke når – voksne og avhengigket

Date
Sep 2nd
Time
18:00 - 20:00
Location
Online
Price
Free

Velkommen til Fase 1 av Impact Challenge programmet: Innsikt!

Formålet med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse og kartlegge utfordringer og floker vi må løse i fellesskap.

I årets program fokuserer vi på Psykisk helse under tittelen ‘De vi ikke når’.

Gjennom tre dypdykk vil vi møte brukere, hjelpere, pårørende, frivillige og ledere som gir ulike perspektiver på barrierer som gjør at ikke alle får hjelpen de trenger i tide.

Hva gjør vi med de vi ikke når? Hvordan kan vi hjelpe mennesker som ikke selv oppsøker hjelp?

I tredje dypdykk fokuserer vi på voksne og avhengighet og du får ulike perspektiver på barrierer som gjør at ikke alle får hjelpen de trenger i tide. I dette dypdykket fokuserer vi på voksne og avhengighet.

De som bidrar i dette arrangementet, er:

  • Veronica Skogvold, Pakkeforløpskoordinator, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

  • Kristina Åkerblom, stipendiat HVL og psykologspesialist og prosjektleder Drop out-teamet, Albatrossen

  • Anne Eriksen Hammer, Erfaringskonsulent Drop out-teamet, Albatrossen

  • Anne Almquist, leder i Aurora, ALF

  • Øyvind Kalsås, Sosionom, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

  • Susanne Irene Trønnes, Prosjektleder Overdosestrategien, Etat for psykisk helse og rus, Bergen kommune

Arrangementet er gratis, åpent for alle og vil bli streamet.

Du kan søke om å delta i hele Impact Challenge programmet her.

Hvis du vil bare bare delta i dette ene arrangementet, kan du registrere deg her for påmelding til dypdykkene, og du vil få en link fra oss før arrangementet.

Programmet arrangeres i samarbeid med Kavlifondet, Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest og Bergen Kommune.

See other Events