impactchallenge-0875

Events

Impact Challenge Inkubasjonsprogram

I 2018 VIL 5 BEDRIFTER FÅ MULIGHET TIL Å BLI TATT OPP I ET INKUBASJONSPROGRAM SPESIELT DESIGNET FOR SOSIAL INNOVASJON.

ALLE MED EN LØSNING ELLER IDÉ AV SAMFUNNSNYTTE ER VELKOMMEN TIL Å SØKE. LØSNINGER FOR ET ALDERSVENNLIG SAMFUNN BLIR PRIORITERT.

PROGRAMMET ER I REGI AV IMPACT HUB BERGEN OG I SAMARBEID MED KAVLIFONDET, SPAREBANKEN VEST, HORDALAND FYLKESKOMMUNE OG BERGEN KOMMUNE.

Søknadsfrist: 20 januar.

Oppstart 17. februar 2018 – varer til 20. juni 2018

GRATIS DELTAKELSE

Back to all Events

Event Organizers

Impact Hub Bergen


Website

Date & Time

February 17 to June 20

Location

Impact Hub Bergen

SEE IT ON GOOGLE MAPS

Updated on 08 January 2018