Loading Events

Impact Night – utfordringer og muligheter med det grønne skiftet

Date
Feb 25th
Time
19:00 - 22:00
Location
Price
Free

Velkommen til Impact Nights 
Impact Nights er en helt ny eventserie i regi av Impact Hub Bergen. Hver måned inviterer vi spennende bedrifter og personer til å dele sine historier med oss, for å engasjere, inspirere og utfordre våre medlemmer og gründermiljøet i Bergen.

Aller første Impact Night vil ta for seg tema  “Green Impact- utfordringer og muligheter ved det grønne skiftet”,

I 2015 ble verden endelig enig om en global klimaavtale om kutt i CO2-utslipp under FNs klimatoppmøte i Paris. I Norge innebærer det en omstilling til et lavutslippssamfunn i løpet av de neste 30-50 årene. Norge skal nå finne sin vei til en grønnere økonomi, og  omstillingen kan skape nye spennende markedsmuligheter og vekst i norsk næringsliv.

Men hvor lett er egentlig veien fra teori til praksis? Hva er de største utfordringene og mulighetene vi står ovenfor, og hvilke nøkkelkriterier må til for å sikre suksess i en grønnere verden?

Kveldens foredragsholdere skal dele sine erfaringer med oss fra reisen som grønne pioneerer i et norsk næringsliv.

Få med deg:

Thorbjørn Haug 

Prosjektdirektør for Zero Village Bergen 

og 

Vegard Frihammer 

Daglig Leder i Greenstat

 

Meld deg på her: http://impacthubbergen.ticketco.no/green_impact

 

Zero Village

“Zero Village  Bergen er Norges Største  nullutslippsprosjekt for boliger.

Med grunnlag i Norges klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020, skal Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger. I tett samarbeid med forskningssenteret ZEB og industrimedlemmer, skal de finne konkrete løsninger som setter nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene”

Greenstat 

“De fleste er opptatt av at norsk industri skal få flere ben å stå på.  GreenStat ønsker å posisjonere seg som en ny aktør som kan innta rollen som Norges Grønne lokomotiv, og sikre at Norge kan ligge i forkant og satse på de industrielle mulighetene som ligger i det grønne skiftet.  GreenStat har høye ambisjoner og en visjon om å utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk”.

See other Events