Loading Events

Infomøte om Impact Challenge Innovasjonsprogrammet

Date
Feb 20th
Time
17:00 - 18:00
Location
Impact Hub Bergen
Price
Free

Vil du bidra til et samfunn med god psykisk helse for alle?

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Verktøyene vi bruker for å komme frem til nye løsninger består av strategisk innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning.

I 2020 fortsetter vi arbeidet innen psykisk helse, og vil dykke ned i brukernes perspektiver, forstå hjelpernes virkelighet og utforske hvordan systemene kunne vært rigget for best mulig effekt. Målet er best mulig livskvalitet for folk med psykiske utfordringer, et hjelpeapparat som ivaretar mennesker når de trenger det, og systemer som legger til rette for best mulig tjenester.

OM PROGRAMMET:

Impact Challenge er et program i tre faser:

1. Innsikt og inspirasjon
2. Idéfangst og idéutvikling
3. Inkubasjon og implementering

I første fase inviterer vi til tre Dypdykk, for en dypere forståelse av ulike barrierer og muligheter knyttet til psykisk helse, både på individnivå, bedriftsnivå og samfunnsnivå.

I fase 2 kan du delta på en tenkemiddag med et menneskebibliotek hvor en kan bli bedre kjent med ulike brukergrupper, helsepersonell, pårørende og deres erfaringer.
Programmet går så over i en InnovasjonsCamp hvor en utforsker mulige løsninger på valgte problemstillinger.

Herfra blir deltakerne invitert med i en opptaksprosess til et inkubasjonsprogram i fase 3, hvor de beste løsningene vil å få videre støtte gjennom kurs, veiledning og mentortjenester på veien mot realisering. Inkubasjonsprogrammet er åpent for at også andre kan søke seg inn og delta.

Mer informasjon på impactchallenge.no

Deltakelse er gratis, men vi har begrenset antall plasser. Vi har løpende opptak frem til 01. mars, som er siste frist.

Du er herved invitert til et uforpliktende informasjonsmøte den 20. Februar kl 17.00 – 18.00.

Om arrangør – Impact Hub Bergen:
Impact Hub Bergen er en sentral aktør i Bergens gründermiljø og innovasjonsapparat. Impact Hub drifter et gründerhus på 720 m2 på Bryggen, har 70+ medlemmer som arbeider for å løse samfunnsutfordringer, og er initiativtaker til en rekke arrangementer og programmer med fokus på å bidra til flere samfunnsnyttige løsninger. Impact Hub er del av et globalt nettverk med 100+ Hub`er i ulike byer og 16.000 medlemmer på verdensbasis. Mer informasjon finner du her: bergen.impacthub.net

Impact Challenge programmet arrangeres i samarbeid med:
Kavlifondet, Sparebanken Vest, Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune.

See other Events