Loading Events

Møt investeringsselskapet TD Veen og deres sosiale entreprenører!

Date
Jun 1st
Time
15:00 - 17:00
Location
Møt investeringsselskapet TD Veen og deres sosiale entreprenører!
Price
Free

Screen Shot 2016-05-26 at 13.46.34

Hele gjengen (minus Ville Veier:) kommer fra Stavanger for å møte gründermiljøet for sosialt entreprenørskap i Bergen. Her er en unik mulighet til å høre spennende gründerhistorier, lære mer om sosialt entreprenørskap og knytte kontakter på tvers av byer.

Bli med og møt AKTIVITETSDOSETTEN, TILLITSPERSON, KJØR FOR LIVET OG ABC HJELP.

AKTIVITETSDOSETTEN AS
aktivitetsdosetten.com
Ikke alle liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Gjennom kurs og aktivitetsmateriell øker Aktivitetsdosetten helsemedarbeideres kompetanse og ansvar innen pleie og forbedrer eldreomsorgen. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus og involverer pårørende som en ny ressurs. Aktiviteter som gjøres systematisk, uke etter uke, har en helsebringende effekt og kan virke som medisin. Det er livskvalitet satt i system.

TILLITSPERSON
Tillitsperson ønsker å kurse frivillige til å bli tillitspersoner for brukere av det offentlige hjelpeapparatet som av ulike årsaker har vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene det offentlige tilbyr. Tillitspersonene skal bistå brukerne i å sikre rettighetene sine samt overholde forpliktelser og på denne måten effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet. Prosjekt Tillitsperson er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger.

KJØR FOR LIVET AS
kjorforlivet.no
Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Kjør for livet bruker action, adrenalin, motor og motorsport som interessevekkere for å gi barn og unge en opplevelse av å være en del av et team hvor samhold, mestring og engasjement er sentralt. Gjennom å delta på en Kjør for livet-klubb, får det enkelte teammedlem være en del av en gjeng som jobber og deltar på aktiviteter og samlinger som inspirer og motiverer. Kjør for livet er for alle som ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Kjør for livet samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre for å gi barn og unge en ny mulighet til å skape sin egen fremtid.

ABC HJELP AS
abchjelp.no
ABC Hjelp utvikler et verktøy for å holde Norges hjertestartere oppdaterte og et verktøy for å finne nærmeste livredder (person som kan HLR) ved en hjertestans.

Det vil bli mulig å snakke med bedriftene mer en til en etter arrangementet mellom kl 16 og 17 for dem som er interessert i å utforske eventuelle samarbeidsmuligheter.

See other Events