Tenkemiddag

Events

Tenkemiddag

Formål med tenkemiddagen er å la deltakerne få muligheten til å bli kjent med hva som ligger bak de ulike utfordringene og treffe mennesker som selv har erfart dem på kroppen.

Vi inviterer eldre, pårørende, helsepersonell og andre med relevant erfaring til å fortelle om sin opplevelse og dele hva de tenker kan bidra til en positiv endring i møte med eldrebølgen.

Middagen vil ta form som et menneskebibliotek. Under middagen vil ressurspersonene bli presentert som levende bøker. Etter måltidet kan deltakerne låne seg tid sammen med bøkene via kveldens bibliotekar, og få tid til å lese deres historier. Her er det lov å stille spørsmål en ellers ikke tør å spørre.

timeline_impactchallenge_med logoer

Interessert? Les mer her

Back to all Events

Date & Time

Thursday, November 9th, 2017 | 6:00 pm to 9:00 pm

Location

Impact Hub Bergen

SEE IT ON GOOGLE MAPS

Updated on 14 September 2017