First Tuesday at Impact Hub
3 February 2016 - bergen

Skrevet av First Tuesday Bergen etter eventen på Impact Hub Bergen 2. februar 2016.


 

first tuesday

Bruk empati og løs EKTE problemer!

Ivar Singstad fra Innovasjon Norge innledet med å snakke om hva en sosial entreprenør er. En sosial entreprenør har samme utfordringer og forretningsmessige metoder som vanlige entreprenører, men forretningsidéen bidrar også til å løse et sosialt problem. Han fremhevet også viktigheten av at idéen må være skalerbar.

Kort fortalt løser sosiale entreprenører “ekte” problemer. Innovasjon Norge har sett viktigheten av denne typen gründerskap og har som ett initiativ opprettet en egen enhet som jobber med Bærekraft. I tillegg blir nå all finansiering vurdert på kriteriet “trippel bunnlinje”.

For å få støtte til sosialt entreprenørskap må du ha et konsept som oppfyller 4 kriterier:

  • Løse et stort og kjent problem på en ny måte
  • Vise at løsningen din skalérer
  • Vise økonomisk lønnsomhet
  • Vise til internasjonalt potensial

Silje Grastveit, leder for Impact Hub, ønsket velkommen i lokalene. Hun fortalte om hvordan hun tok konseptet til Bergen i 2008. Impact Hub er et internasjonalt nettverk av inkubatorer. Da Silje startet var det fem i verden. Nå er det 93 med 11000 medlemmer. I lokalene på Bryggen i Bergen er det mellom 40 og 50 medlemmer som enten leier fast plass eller har fleksiplass. Silje har ikke bare sosiale entreprenører som leietakere, men også “vanlige” gründere og andre småbedrifter/freelancere.

Silje viste eksempler på hvilke problemstillinger sosiale entreprenører jobber med. Hun gjentok mantraet til Innovasjon Norge om det nye fokuset på trippel bunnlinje – det vil si at man måler suksess både i det sosiale, økonomiske og det miljømessige.

Federico Lozano, ass. Professor og profesjonell foredragsholder, holdt et engasjerende foredrag om sosial innovasjon. Han fortalte flere historier om sosialt gründerskap, som for eksempel Embrace-programmet som har utspring fra Stanford-universitet og har hjulpet ca 150.000 spedbarn i 11 land.

Han kom med flere praktiske eksempler på hvordan man kan tilnærme seg å finne løsningen på et problem. Design Thinking er ett slikt konsept – hvor man hele tiden tenker på design for menneskene som skal bruke løsningen i deres naturlige omgivelser.

Empati er et nøkkelord. Empati er evnen til å sette seg inn i andres følelser. For å kunne oppnå empati må man snakke med brukere/mennesker der hvor utfordringen faktisk er. Hele tiden skal man teste design og prototype opp mot om man løser personens behov. Et annet eksempel på sosial innovasjon var utviklingen av en portabel mobillader i India. Etter å ha reist til India og bodd med brukere over en lengre periode, fant Federico og medgründerne ut at den viktigste differensiatoren for produktet deres ikke var produktet selv, men behovene rundt det. Disse behovene viste seg å være mikrofinansiering samt god og trygg tilgang til reservedeler.

Federico er hovedforeleser på et nytt 9-måneders studie i Design Thinking i Bergen. Programmet drives i samarbeid mellom NHH, HiB og Kunsthøgskolen i Bergen. Studiet har fått strålende tilbakemeldinger, og vi skjønner hvorfor da vi opplevde Federicos entusiastiske og interessante innlegg. Se her for mer info: www.dtbergen.no

Etter dette pitchet tre gründere sine konsepter og man fikk mulighet til å høre mer og diskutere utfordringer og muligheter for hvert av firmaene. Vi takker Agnes Vevle Tvinnereim (Bærekraftige liv nettverket og Matkollektivet), Ralph von Minden(Bærebjelke) og Christer Hansen Eriksen (Leieting.no) for at de delte sine konsepter med oss.

Til slutt vil vi igjen takke vår eventpartner Innovasjon Norge, og våre samarbeidspartnere DNB, Deloitte og BTO.