Fremtidspiloten

Fremtidspiloten er en innovativ form for klimaundervisning utviklet av Bærekraftige liv, Impact Hub Bergen og Raftostiftelsen

Visjonen i Fremtidspiloten er å dyrke frem lokale endringsagenter, med tro på at de selv kan påvirke egen og andres bærekraftige fremtid. Elevene (VGS) skal selv komme frem til egne løsninger på konkrete utfordringer for klima og miljø som også ivaretar menneskerettighetene. Undervisningsprogrammets kobling mellom klima og miljø med menneskerettigheter og sosialt entreprenørskap gjør Fremtidspiloten til en helt ny form for klimaundervisning. Prosjektet er støttet av Kavlifondet og arrangeres av Impact Hub i samarbeid med Bærekraftige Liv og Raftostiftelsen som også er initiativtaker.

Første gjennomføring var i 2015 med Laksevåg videregående skole og Nordahl Grieg videregående skole var de første deltakende skolene. Forskningsgruppen LINGCLIM fulgte undervisningen og kartla blant annet at elevenes egne opplevelser av kunnskap om klima økte betraktelig. I tillegg viser undersøkelsen at elevene etter Fremtidspiloten i større grad kobler sammenhengen mellom klimaendringer og brudd på menneskerettighetene.

Fremtidspiloten består av: 

  1. Lærerkurs – informasjon til lærerne, introduksjon til metodegrunnlaget (3 timer)
  2. Oppstart med elevene – oppstart av prosjektet med elevene (3 timer)
  3. Handel&vandel – undervisning om klima, forbruk og menneskerettigheter (3 timer)
  4. Rollespill – styrking av den emosjonelle koblingen mellom klima og menneskerettigheter (3 timer)
  5. Fremtidsverksted – idédugnad og kreativ prosess for å identifisere løsninger på klima- og miljøproblemer (5 timer)
  6. Prototypeverksted – videreutvikling av idéene og design av prototype. (5 timer)

For mer om Fremtidspiloten se prosjektskissen her.

Metode

Hoveddelen av elevprogrammet er bygget rundt Design Thinking-metoden, der elevene skal gjennom tre hovedfaser. I alle delelementene i Fremtidspiloten er elevene aktive deltakere. Delene i prosjektet gjenspeiler de tre fasene 1) Understand, 2) Imagine og 3) Create. I tillegg har vi en forberedende fase til inspirasjon og kunnskap om metodikken.

Finansiert i samarbeid med Kavlifondet

Kavlifondet

Program gjennomført i samarbeid med Bærekraftige Liv & Raftostiftelsen