Gründermatch

GründerMatch skal koble arbeidsledige med gründerbedrifter for å lære om gründerlivet gjennom å arbeide med reelle case. Parallelt med at de arbeidssøkende jobber med problemløsning for eksisterende gründerbedrifter, vil de også arbeide med utvikling av egne ideer og delta på innovasjonscamp og en rekke kurs i entreprenørskap og innovasjonsmetodikk. Programmet ble gjennomført første gang i 2018 og ble veldig godt mottatt. Dersom det melder seg interesse for programmet vil Impact Hub vurdere å starte det opp igjen på ny.

Dagens arbeidsmarked har et økende antall arbeidsledige, blant annet som en følge av nedbemanning i olje- og gassindustrien. Mange arbeidsledige vil bli nødt til å tenke nytt rundt egen karrierevei, og behovet for omstilling og omskolering er stigende. Norge må satse på innovasjon og entreprenørskap for å skape nye arbeidsplasser.

Impact Hub har til enhver tid rundt 50 medlemmer som er oppstartsbedrifter i ulike faser, med det til felles for de fleste har behov for flere ressurser. Mange gründere hadde hatt god nytte av å bli koblet med ekstern kompetanse for å styrke egen bedriftsutvikling. Impact Hub mottar også en del henvendelser fra arbeidsledige som er nysgjerrig på entreprenørskap og/eller som ønsker å bidra ved å tilby sin kompetanse og erfaring til husets gründere. En slik kobling krever en god prosess med tydelig avklaring av forventninger og ansvar. Vi har lenge sett et behov for en godt fasilitert prosess som gjør de rette koblingene mellom gründere og arbeidssøkende.

 

Ønskede resultater for deltakere:

  1. Praktisk trening i og kompetanseheving innen innovasjon og entreprenørskap. Ha utforsket egne ideer og sett på entreprenørskap som mulig levevei.
  2. Knytte kontakt med gründere og oppstartsbedrifter og potensielt få en videre rolle i teamene deres.
  3. Få kontakt med etablert næringsliv, utvidet nettverk og økte jobbmuligheter. Alle vil få et kompetansebevis på hvilke kurs de har deltatt i gjennom programmet, noe som også kan være nyttig i videre jobbsøking.

 

Mulige resultater for gründerbedriftene: 

  1. De får et tverrfaglig sammensatt team med arbeidsledige som kan bistå med relevant kompetanse for å løse et avgrenset case (problemløsning i praksis).
  2. De får et team som kan takle konkrete problemstillinger eller prosjekt bedriften ellers ikke ville hatt ressurser til å håndtere.
  3. De får potensielt også en håndterbar og trygg rekrutteringsprosess som kan lede til sysselsetting dersom personer i teamet leverer et godt resultat som gründer kan ha bruk for videre. Generelt vil dette kunne bidra til gründerbedriftens utvikling mot å bli en jobbskapende bedrift.

 

Høres dette ut som noe for deg?

Har du spørsmål, eller ønsker å være en del av programmet? Ta kontakt:

Programmet er i samarbeid med Bergen Kommune.

Bergen Kommune