Gründermatch
GründerMatch skal koble arbeidssøkende med gründerbedrifter for å lære om entreprenørskap i praksis. Parallelt med at du som er arbeidssøkende jobber med problemløsning for eksisterende gründerbedrifter, vil du også få muligheten til å arbeide med utvikling av egne ideer, delta på innovasjonscamp og få tilbud om ulike kurs i entreprenørskap og innovasjonsmetodikk.

HVORFOR GRÜNDERMATCH:

I dagens marked er det mange arbeidsledige med høy utdanning og høyt kompetansenivå som sliter med å finne relevant arbeid. Impact Hub Bergen ønsker at alle mennesker skal få brukt sin kompetanse og føle seg nyttig. Kompetanse og erfaring innen innovasjon og entreprenørskap vil være et viktig bidrag til å øke den arbeidsledige sine sjanser til å lykkes i dagens jobbmarked. Omstilling gir utfordringer, men det åpner også muligheter for nytenking og innovasjon.

HVEM KAN DELTA:

Du kan søke deg inn som deltaker dersom du er arbeidsledig og søker nye utfordringer. Vi stiller ikke krav til en spesiell kompetanse eller bakgrunn utover at du må ha en høyere utdanning og arbeidserfaring fra før. Deltakere vil bli satt sammen i tverrfaglige team som vi kobler opp mot ulike gründerbedrifter. Vi søker deg som er sulten på nye utfordringer og som ønsker å utforske muligheten for å starte opp din en egen bedrift. Vi vil vurdere opptak av kandidater basert på om din kompetanse passer til  gründernes behov, og basert på din egen motivasjon innen entreprenørskap. Du må være engasjert, flink til å samarbeide og ha lyst til å lære fra deg og dele din kompetanse med andre. Du må ønske å følge programmet fra A-Å.

DERSOM DU MOTTAR DAGPENGER FRA NAV:

Impact Hub Bergen samarbeider med NAV som ser viktigheten av å vise og jobbe frem flere muligheter for arbeidssøkere. NAV ser på entreprenørskap som viktig for å skape arbeidsplasser, da praktisk erfaring fra gründermiljøet vanligvis vil være en hensiktsmessig arbeidsrettet aktivitet for arbeidssøkeren. Aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte arbeidssøker vil variere fra person til person og må vurderes på individuell basis og i samarbeid og forståelse med NAV som veileder til arbeidsmarkedet. For arbeidssøkere som mottar ytelse fra NAV vil det ofte være knyttet aktivitetsplikt til ytelsen. For arbeidssøkere som mottar dagpenger er det et vilkår at en fortsatt aktivt oppsøker jobbmuligheter og at en er tilgjengelig for mulighetene i arbeidsmarkedet. Som deltaker i Gründermatch programmet må en altså være tilgjengelig for jobbtilbud og forplikte seg til å fortsatt aktivt søke jobber. For ikke å risikere å komme i konflikt med sine plikter som arbeidssøker og mottaker av ytelse fra NAV vil det være nødvendig at arbeidssøkeren selv klarerer aktiviteten i sin oppfølgingsplan. Det vil for de fleste innebære en enkel forespørsel via sin digitale aktivitetsplan som en har tilgang til fra «Ditt NAV», og vil raskt kunne godkjennes fra veileder / NAV.

TIDSPERIODE: 

Programmet varer fra april til juli og består av 5 samlinger pluss deltakelse i tverrfaglige team for gründerbedrift.  

IMPACT HUB BERGEN TILBYR DEG: 

-Nettverksbygging i et kreativt og tverrfaglig miljø -Kompetanse innen entreprenørskaps- og innovasjonsmetodikk -Reellt prosjekt hos en eksisterende gründerbedrift -Mulighet til å utvikle egen ide eller eget prosjekt

 

PROGRAM: 

Avklarte datoer:
17. april kl 15-17: Infomøte og “kick-off”
26. april kl 11-18:  Innovasjonscamp dag 1
27. apri kl 11- 18:  Innovasjonscamp dag 2
3. mai kl. 17-20:   Økonomisk planlegging
7. mai  kl 15- 18 : Møte med grunderbedrifter
15. juni: Sommerfest
Dato må bekreftes
15. mai: Lean Start-Up Bootcamp
5. juni: Personlig lederskap
13. juni: Presentasjonsteknikk

 

I tillegg til disse kursmodulene vil du være med i et tverrfaglige team med et reelt case for en utvalgt gründerbedrift og lære av å samarbeide med gründere i praksis.
 
Høres dette ut som noe for deg?
Har du spørsmål, eller ønsker å være en del av programmet? Ta kontakt med: bergen.hosts@impacthub.net

Finansiert i samarbeid med Bergen Kommune