Hva skjedde: Fremtidens rene og friske byluft 10.oktober
8 September 2014 - silje_grastveit

10.oktober inviterte the HUB Bergen til sitt andre arrangement i serien ’Over de 7 fjell’. Temaet for kvelden var ”Fremtidens rene og friske byluft”, og en gjeng svært forskjellige mennesker var samlet for å finne nye muligheter for å bli kvitt det såkalte giftlokket i Bergen på kalde, fine vinterdager. HUB’ens mål med programserien er å samle mennesker med forskjellig bakgrunn og i forskjellig fase av livet for å finne nye løsninger på store utfordringer. Denne oktoberkvelden hadde vi blant annet naturvernere, kommunearbeidere, arkitekter, politikere, journalister, teknologer og et bredt aldersspektrum samlet i lokalene våre på Bryggen.  Dette arrangementet ble holdt i samarbeid med Naturvernforbundet.

Idéutviklingen ble innledet av korte innslag med informasjon og inspirasjon rundt luftforurensning og hvilke muligheter som finnes for å gjøre noe med det. Deltakerne ble som vanlig oppfordret til å snu problemstillingen på hodet og se til drømmen – hvordan ønsker vi oss at det skal være?

Og alle presentasjonene kan du laste ned her:

Naturvernforbundet
Posten presentasjon
Spontan samkjøring presentasjon
bildeleringen presentasjon

Naturvernforbundet – bakteppet

Nils Tore Skogland fra Naturvernforbundet, som var samarbeidspartner på dette temaet, innledet kvelden med å legge bakteppet for forurensningen i Bergen. Den engasjerte naturverneren tok sporty imot utfordringen: “Hvor kommer luftforurensningen fra, og hvilke løsninger finnes” – på 10 minutter. Hele presentasjonen kan lastes ned over for å gi interesserte et grundig innblikk i situasjonen.


Postens elektrifisering


Daniel Vatne fra Posten Norge fortalte om Postens hovedsatsningsområder for å bidra til en renere byluft. Posten Norge AS sin miljøvisjon er å «jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest framtidsrettede post og logistikkonsern».

Posten vil ta miljølederskap i sin bransje og har satt som mål å redusere CO2 utslippene med 30 prosent innen 2015.
I Bergen sentrum har posten gått fra 20 Dieselbiler og 2 EL-biler i 2011, til 7 Dieselbiler, 5 EL-biler, 9 EL-traller og 3 EL-jeeper innen desember 2012. Alle Dieselbilene skal fases ut, og spart antall kilometer kjørt er ca 75’000 km.

Les mer om Postens miljøtiltak her

Spontan samkjøring


I rushtrafikken i Bergen er det daglig 95% tomme passasjerseter i bilene – dette utgjør 1,7 millioner ledige seter hver dag! Kostnadene ved å utnytte denne ledige kapasiteten er veldig liten, samtidig som det vil være lønnsomt – I følge NHO Bergen koster køene 4 milliarder kroner hvert år!
Spontan Samkjøring utnytter den teknologien som smarttelefoner tilbyr, for å gjøre det enkelt å samkjøre spontant. Prosjektet ble startet i 2007 på initiativ fra Statens Vegvesen, som også er prosjekteier, og Bergen er pilotområde. Prosjektet støttes av Transnova og DU kan være med! Klikk her for å se hvordan.

PUST

BT har hatt stor suksess med sin SPREK-konkurranse: hvem blir Bergens sprekeste bedrift? Nå lanserer de snart en ny konkurranse: PUST, hvor det er om å gjøre å bli Bergens mest miljøvennlige bedrift. Henrik Hylland Uhlving fra BT fortalte om satsingen, og deltakerne ble oppfordret til å bombardere Uhlving med utfyllende ideer til konkurransen under idéutviklingen. Det var en fornøyd utviklingssjef for digitale medier som forlot HUBen etter arrangementet!

Bildeleringen


I juni 1996 ble bildeleringen etablert på Nordnes, med to biler og ti medlemmer. I dag har bedriften ca 850 medlemmer, 95 biler og en omsetning på 12 millioner. I tillegg til å være et strålende miljøtiltak er jo dette et glimrende eksempel på sosialt entreprenørskap! Bildeleringen har biler i forskjellige størrelser plassert ut i hele Bergen og omegn, og medlemmene booker den bilen de vil ha når de vil ha den. Hver og en sparer således penger, og samfunnet spares for forurensning. Vinn vinn!

Kitemaran

Olav Aleksander Bu fra Kitemaran fortalte om arbeidet med å frakte skip store avstander, betydelig raskere, og ikke minst miljøvennlig, ved hjelp av kiter. Dette prosjektet har siden utviklet seg til å bli et energiselskap – Kitemill – hvor man jobber med å hente vindenergi via kite i stedet for vindmøller. Med tanke på figurene Skogland presenterte rundt utslipp fra båter, er det tydelig at her er det svært mye å hente hva gjelder miljøvennlighet.

Hva ser vi ute i verden?

Vauban, Tyskland


Hvordan ville det være å bygge ut store områder som bærekraftige? Som for eksempel i Vauban i Tyskland, hvor ingen hus får ha parkeringsplass, og alle veier bortsett fra hovedgaten er bilfrie? Butikker, restauranter, bank og fritidsaktiviteter er i nær tilknytning til alle husene.

Bilfrie bydeler


I Florisdorf i Wien må man skrive under på at man ikke skal eie bil for å flytte inn. Og de 12 millionene som ble spart på å ikke lage parkeringsplasser, ble brukt til å lage sykkelparkering og parkering for delebiler, sykkelverksted, treverksted, treningsstudio og generelt oppgradere fellesarealene. Ikke bare bra for miljøet – folk flytter her like mye fordi det er et paradis for barn å kunne leke ute uten å være redd for trafikk. I Camden i London har de vedtatt at 25% av nye boligprosjekt skal være beregnet på bilfrie husholdninger.

Bilfrie bydeler finnes blant annet i London, Edinburgh, Amsterdam, Wien, Sydney, Hong Kong og flere steder i USA.

Kollektivt og sykkel


Og går det an å tenke seg gratis kollektivtransport? I Tallin – til tross for at Estland er rammet av økonomisk krise – blir all kollektivtransport gratis fra 1.januar 2013.
I Amsterdam har de bygget et parkeringshus til 12000 sykler rett ved siden av jernbanen – og her er ofte fullt! Mange lar sykkelen stå over natten og kommer til og fra sentrum med kollektivtransport, og videre rundt i byen med sykkel.

Commuter challenge


Mange steder i verden har de såkalte commuter challenges, hvor næringslivet deltar i konkurranser for å redusere de ansattes forurensning til og fra jobb. Hvordan ville det være hvis alt næringsliv i Bergen hoppet på PUST-prosjektet og gjorde alt de kunne for å skape en friskere luft i byen? Hvilke tiltak kan vi se for oss at de kunne gjennomført?

Powerleap (USA)


Dette amerikanske selskapet har utviklet gulvfliser som samler opp energien fra folks skritt og bevegelse – hvor mye energi kunne man bygget opp hvis en travel shopping-gate var full av dette? Eller en undergrunnsstasjon? Hva kunne den bli brukt til som ville erstatte miljøskadelig energi?

Ensol (Bergen)


Eller dette bergensbaserte selskapet som lager tynn solcellepanel-film som det går an å se gjennom og feste på forskjellige flater – hva hvis alle biler var dekket med den? Eller alle hus?

Catalytic clothing


Selskapet Catalytic clothing er et samarbeidsprosjekt mellom en kjemiker og en kunstner, som utvikler et skyllemiddel for klær som sprøyter inn katalysatoren titaniumdioksid i klærne. Dette reagerer med nitrogendioksid i luften og binder det til klærne. I følge en av professorene som jobber på prosjektet ville all luftforurensning i Sheffield være borte dersom alle innbyggerne vasket klærne sine med dette produktet. Det kan være tilgjengelig for forbrukerne om bare to år!

Utvalgte ideer fra workshop’en

I det følgende ønsker vi å dele noen av de beste ideene fra kvelden, og oppfordrer som vanlig alle som blir inspirerte til å stjele hemningsløst. Her er det gode muligheter for å starte en social business for den oppvakte, initiativrike gründer! For ikke å snakke om muligheter for både kommunen og næringslivet til å tenke nytt og starte nye initiativer.

The HUB Bergen ønsker med dette forprosjektet å fôre byen med ideer. Å snu et negativt problemfokus til et positivt løsningsfokus. For løsningene finnes! Det vi mangler er muligheten til å samarbeide kreativt på tvers av alder, bakgrunn og bransjer for å finne dem. Den muligheten tilbyr the HUB Bergen!

HUB’en vil bidra til å finne smarte løsninger på store utfordringer i samfunnet – hvis du blir inspirert til å gå videre med noen av ideene under, eller har andre prosjekter for å skape fremtidens friske og klare bergensluft, så vil vi gjerne høre fra deg. HUB’en har 500 kvadratmeter og huser gjerne arrangementer og aktiviteter som sammenfaller med vårt ønske om å skape nye løsninger på komplekse utfordringer.

Hva kan næringslivet gjøre?

PUST som en generell plattform for å gjennomføre ekstreme løsninger

Åpne opp PUST som en plattform der næringsliv – og kanskje til og med borettslag og nabolag – oppfordres til å ta ekstreme grep. For eksempel at en bedrift stenger ned hele parkeringsanlegget sitt, at SKYSS gir gratis kollektivreiser, at gater stenges for biltrafikk og gjøres om til gågater osv. Gjennom PUST vil tiltakene kunne få bred markedsføring – hvis de er ekstreme nok er veien også kort til avisredaksjonen.

Tjener fridager på samkjøring

Med tanke på hvor mye penger det koster kommune og næringsliv at folk står i kø, gi de som samkjører belønninger som virkelig betyr noe: Hvis det kjører tre personer eller flere i en bil til jobb, så har de tjent en ekstra fridag.

Konkurranser i næringslivet: de mest lønnsomme, miljøvennlige ideene

Oppfordre de ansatte til å komme med konkrete løsninger og ideer som vil redusere både kostnader og forurensning. Kan være et krav at ideen ikke skal koste mer enn 100’000 å realisere, og vinneren kan tjene en andel av besparelsene i tillegg til en pengepremie. På denne måten blir det svært attraktivt for de ansatte å komme opp med de beste ideene, i tillegg til at bedriften kan spare store pengesummer – og ikke minst – miljøet vinner.

Kun ansette folk som bor i et gitt område rundt arbeidsstedet

Hva slags bedrift ville vi ha skapt dersom den skulle bygges rundt den arbeidskraften som allerede finnes i et område? Eller hvordan ville det være dersom det var et krav at alle de ansatte skulle bo i en viss avstand fra arbeidsstedet?

Hvordan kan vi skape flere bærekraftige lokalsamfunn i Bergen?

Deling

elektriske traller til shopping i nærmiljøet

PUST-prosjekt i borettslag

Bildeling i borettslaget

Dele på ting – samarbeid. Transport, redskap ++

Barn i fokus:

Lage snarveger for gang / sykkel + kollektivt, mens bilen får omveier. Lage en skolevei og slå en sirkel på 3 km rundt hver skole hvor man ikke har lov til å kjøre bil.

Arbeide for å utvikle et godt tjenestetilbud i nærmiljøet, noe som vil redusere transportbehovet. Egentlig finnes dette allerede på Danmarksplass, problemet er bare bilveien. Hvis den hadde blitt lagt under bakken hadde Danmarksplass vært et mønstereksempel allerede!

Egne nærbarnehager i borettslag og følge-grupper for barn som skal på skolen. Dvs. foreldre eller andre voksne bytter på å følge en gruppe barn hver dag.
Sørge for at det er god nok barnehagedekning i nærmiljøet sånn at foreldre ikke må kjøre på barna hver dag.

Hvordan kan vi redusere folks transportbehov

Gode tilbud i nabolaget

Tenke langsiktig når vi bygger ut nye områder.
Få etablert barnehagekretser slik at alle får plass i sin nærmeste barnehage.
Nabolagspuber, bydelskino → fritidstilbud i nærområdet til folk. At ikke alle må dra til byen for å oppleve ting.
Få etablert returpunkt for å levere tilbake farlig avfall i alle nærbutikkene. Krever vanligvis transport.

Jobbe hjemmefra kombinert med jobb-samlingspunkter

Få bedre tilrettelegging for at folk kan jobbe hjemmefra. Trenger ikke egentlig å bevege seg til jobb. For å ivareta det sosiale aspektet kunne man kanskje opprettet noen plattformer og samlingspunkter hvor folk kan samles og spise lunsj sammen med andre som er i samme situasjon.

Sykkel

Mer sikker transport for syklister sånn at det ikke er farlig å sykle forskjellige steder. Mange bilturer er korte og kan erstattes av sykkel hvis det er trygt å sykle. Enklere å kombinere sykkel og kollektivtransport. Bedre plass til sykkel på kollektivtransporten, stativ for eksempel til sykkel. Eller ta bussen inn til byen og der var det mange bysykler for den interne transporten i sentrum.

Sykkelsenter der hvor mange jobber. Plassere sykkelen sin trygt i et sykkelhus med dusjtilbud, sykkelrepareringsbutikk i det

Øvrige ideer fra workshop’en

Under slenger vi inn alle tankene og ideene fra workshop-en 10.oktober. Kanskje finner du noe som gir deg energi og som er spennende, kanskje ser du bare stikkord som ikke gir mening. Vi velger uansett å ta det med, så har du muligheten.

Lykke til!

A ’special week’ – an excuse

 • pedestrian traffic good for business (Gracia neighbourhood in Barcelona)
 • Lukke Olav Kyrresgate en dag?
 • Bedrifter avhengig av lokalisasjon må starte og slutte dagen på ulike tidspunkt e.g. mellom 7 og 9. 80% fast, 20% fleksi
 • Discount in store if you bring a bus ticket
 • Co-travel → earn days off
 • Bus ticket → movie ticket
 • Synliggjøre hvor mange middager på potetkjelleren du har spart
 • Bedriftene belønner 3+ biler med en fridag per måned
 • Bedriftene tar buss-regningen på røde dager
 • Bruke PUST som alibi for bedrifter til å gjøre ekstreme tiltak
 • Arbeidsplasser som sier ”i dag stenger vi parkeringsplassen”
 • Skyss: gratis kollektivtransport 1 dag / 1 uke el.l.
 • Konsistens ved dårlig luft
 • ”I morgen er det rød dag. Buckle up!” bt.no

Make it profitable

 • The 100’000 NOK idea – the best one with a 100’000 NOK budget is funded + inventor wins NOK 100’000
 • Interne konkurranser i bedriftene blant ansatte
 • BZ → make money → competition: who can create the most profitable envionmental business idea?
 • Go through with the best idea. Environmental venture cup. Voting, panel of judges

Sykkel-leie

 • sykkelutleie knyttet til steder med mange arbeidsplasser og boliger. Solheimsviken, Sandviken, Damsgård, Laksevåg, Krohnstad, Møhlenpris etc.
 • Social network groups – dugnad, transport, Kulest samlet bil
 • Bike money → mask
 • ”I am spoked”.com

Bz-run collective transportation

 • Lokalbedrifter basert på at de ansetter folk som bor i nærheten
 • Where do our employees live? → place headquarters there
 • Lære av Kitemaran – bygge en inspirerende story!
 • Bedrifter setter opp egen buss / kollektivtransport (”4 mrd spart årlig”)

Hire people from their neighbourhood

 • Flytte bedriften til lette kollektivakser
 • Premier ansatte som sykler, går eller reiser kollektivt / deler bil
 • Bedre logistikkløsninger som reduserer transportbehov
 • Elektrifisere egen person + godstransport
 • Tilrettelegge for elbil + elsykkel-pool på jobben, så folk ikke må bruke egen bil.