Hva skjedde: Fremtidens rus- og kriminalitetsfrie samfunn 9.april
8 September 2014 - silje_grastveit

9.april inviterte the HUB Bergen, i samarbeid med Batteriet Vest-Norge og Wayback, til sitt sjette arrangement i serien ’Over de 7 fjell’. Temaet for kvelden var ‘ Fremtidens rus- og kriminalitetsfrie samfunn’ og en gjeng svært forskjellige mennesker var samlet for å finne nye muligheter for å dele meninger og erfaringer rundt dette temaet.

HUB’ens mål med programserien ved navn Over Syv Fjell er å samle mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring, profesjon og forskjellig fase av livet for å finne nye løsninger på store utfordringer.

Denne aprilkvelden hadde vi blant annet representanter fra Bergensklinikkene, Wayback, kriminalomsorgen, tidligere rusavhengige, Bergen kommune med flere. Arrangementet var i samarbeid med Batteriet Vest-Norge og Wayback Bergen, og med støtte fra våre samarbeidspartnere: Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Sparebank 1- SR-Bank, Innovasjon Norge og Bergen Teknologioverføring. En mangfoldig gjeng var samlet i lokalene våre på Bryggen til en kveld for inspirasjon, idémyldring og deling av erfaring. Hva skal til for å gjøre det lettere for eksrusavhengige og ekskriminelle å holde seg ute av en ”ond sirkel”? Hvilke konkrete initiativer kan iverksettes for å bedre hverdagen for denne gruppen og deres pårørende?

Hele programmet fra kvelden kan du se her

Dokumentasjon av programmet:

Overblikk over dagens situasjon
Liv Holmefjord Flesland, spesialkonsulent ved stiftelsen Bergensklinikkene presenterte tall og statistikk om rustrender i Bergen. Hun presenterte tall med fokus på trendutviklingen fra 2002 – 2012, altså de siste 10 årene. Trendutviklingen viser at alkohol, kokain, subutex, AAS/doping, cannabis, heroin, GHB/GBL, amfetamin og rivotril har hatt en økning. Det som har holdt seg stabilt er Valium, Metadon, LSD, Xanor, Suboxone og Fleinsopp. Det har vært en nedgang på Rohypnol, Dolcontin, Temgesic og Ecstasy. Generelt så er det en økende tendens når det gjelder syntetiske rusmidler.

Trappen motiveringssenter og Trappen Maritime
Prosjektansvarlig for Trappen Motiveringssenter, Tor Blaha, presenterte tilbudet som dette senteret har. Det er et tilbud for tidligere rusmiddelavhengige i en rehabiliteingsfase som ønsker å gjøre noe med livet sitt. Fysisk aktivitet, terapeutisk arbeidstrening og sosialisering er brobyggere på vei tilbake til samfunnet.
Ove Ytredal, ansvarlig for Trappen Maritime, presenterte dette prosjektet som går ut på å arbeide enten på båten, eller på land. Elevene blir også kurset i for eksempel sjømannskap, tauknytning, VHS, båtførerkurs med mer. Bakgrunnen her er å få sterke ressurser ut igjen i samfunnet, forbedre livskvalitet for elevene, og å ha tro på alle mennesker og at elevene bygger opp sitt eget selvbilde. Målsetningen med prosjektet er å øke livskvaliteten og de sosiale egenskapene til deltakerne. Prosjektansvarlig holder daglig kontakt med hver elev for å sikre individuell oppfølging, som er viktig.

Forbedring av livssituasjonen til rusavhengige
Marta Bjørke, leder av strax-huset, presenterte hva strax-huset jobber med. Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester arbeider Strax-huset for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken. Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp. Strax-huset skal være der for de som trenger det. Marta snakket også om at det å snakke om et rusfritt samfunn, ikke er realistisk, da det alltid vil eksistere, og at dette må aksepteres, og ikke moraliseres over.

Kriminalomsorgen
Vernepleier Asle Tonstad, presenterte kriminalomsorgen. Han snakket først om fengselsopphold. Han nevnte da at det er lite preventivt, oppholdet kan føre til negativ kontaktetablering, det er lite fokus på endring og lite egenutvikling – snarere passivisering. Han snakket også om Trysilstifltelsen, da dette var noe som fungerte bra. De har et tett samarbeid med Oslo fengsel, hvor innsatte søker seg til en avdeling. Her tilbys det soningsprogresjon, behandling og rehabilitering. TOG-tiltak er et tett samarbeid mellom Oslo fengsel og friomsorgen. Her tilbys det relasjonsbygging og oppfølging fra friomsorgen etter løslatelse. Det Asle snakket om til slutt, var viktigheten av å knytte relasjoner, se muligheter istedenfor begrensninger, og å ha et nettverk. Man trenger å bli ønsket, og bli vist at noen trenger deg, og at man får tillitt.

Muligheter for løslatte – livet etter soning
Roger Ellingsen, daglig leder Wayback, presenterte både Wayback, og fortalte om sine egne erfaringer. Wayback er en privat stiftelse med høy terskel. De retter sin innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelsen. Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere. Den viktigste funksjonen Wayback har er kanskje å forsterke et håp hos den enkelte innsatte, om at det går an å bli en vanlig samfunnsborger, selv om man har sittet i fengsel. Forutsetningene er at man er motivert og villig til å gjøre det som må til.

Sosialt nettverk
Koordinator i Røde Kors Hanne Jones snakket om deres arbeid med nettverksbygging. I ”Døråpner”-prosjektet har Røde Kors mobilisert 31 frivillige, flere av disse tidligere deltakere, som står klare til å ta i mot motiverte mennesker som har vært gjennom en tid med rus, psykiatri og/eller kriminalitet og ønsker et normalt liv. Gjennom fysisk mestring skapes mental helse, og dette føres ut i praksis gjennom vanlige dagaktiviteter for deltakerne. Trening i en-til-en-kobling er grunnsteinen for å skape seg et nettverk, og det er noe av det som gjør dette tilbudet så godt. Tilbudet er gratis.

Egne erfaringer med å bryte mønsteret
Inger er helsefagarbeider og tidligere rusavhengig. Hun fortalte om sine egne erfaringer basert på hennes bakgrunn. Hun har vært rusavhengig i 25 år, og nå rusfri i 8 år. Hun fortalte at å få et rusfritt samfunn, er som å skyte mot stjernene. Vi må heller fokusere på en bedre løsning på det som er. Hun fortalte også litt om NA (Anonyme Narkomane), og hvor viktig det fellesskapet har vært for henne. Det som var viktig for Inger var at man må godta at man lever som den personen man er, for å ikke komme tilbake til rusen. Fortiden henger igjen, og man kan ikke ”slette fortiden” men bruke den til å gjøre seg selv til en sterkere person. Man kan da som henne selv bidra tilbake til samfunnet ved å for eksempel reise rundt og fortelle om hvordan det er å få lov å bli rusfri.

Rettsikkerhet til innsatte og tidligere innsatte
Vidar Nore Mossige, fra Jussgruppen i Wayback presenterte hva de i jussgruppen arbeider med. De gir bla rådgivning til innsatte, og de besøker ulike fengsler jevnlig for å gi råd. De hjelper til med å kartlegge den innsattes situasjon, samt hjelpe vedkommende med å gjøre overgangen til livet utenfor murene mest mulig smertefritt ved å planlegge viktige elementer som må være på plass. Et eksempel på dette er anskaffelse av bolig (herunder søknad om bostøtte eller kommunal bolig), arbeid eller arbeidsrettede tiltak, gjeldsrådgivning osv. Mottoet deres er ”vi skal ikke gjøre arbeid for den innsatte, men har som målsetning å være hjelp til selvhjelp.”

<br
<br

Eksempler fra andre deler av Norge og verden:

Bastøy Fengsel – arena for ansvarsutvikling
Vi så et klipp fra Bastøy Fengsel hvor fengselet hadde arrangert åpen dag. På Bastøy finnes et av Norges lavsikkerhetsfengsel. I mylderet av soningsalternativer i verden, stikker Norge seg ut som det stedet i verden med de mest humane metodene. I Norge ligger det mer til rette for rehabilitering under soning, enn mange andre steder i verden. På Bastøy kreves det at innsatte går gjennom en vanlig arbeidsdag, ved å stå opp tidlig, smøre seg matpakke og møte på ’jobb’. Innsatte på Bastøy har kommet inn gjennom søknader og inntak. Dette sikrer fengselet de mest motiverte for denne typen soning, og tidligere innsatte på Bastøy skryter veldig av soningsalternativet. Det er mulig å kombinere jobb eller skole på fastlandet samtidig med soningen. Bergen Fengsel avdeling Osterøy tilbyr et liknende alternativ.

NADA-akupunktur
NADA-akupunktur er en fem-trinns øreakupunktur-behandling. Behandlingen er godt mottatt spesielt blant rusmisbrukere. NADA blir beskrevet som avslappende og stressreduserende, og gir økt motivasjon til rusmisbrukere som forsøker å bli rusfrie. Det som skiller NADA fra andre behandlinger er at det her medfører relativt lave kostnader som gjør tilgjengeligheten langt større. Flere deltakere uttrykte frustrasjon over at dette tilsynelatende velfungerende tilbudet ikke er bedre kjent da det i følge noen av våre deltakere har en veldig positiv effekt, og vi fikk til og med demonstrert akupunktur live under arrangementet.

Pathways to Housing
Vi så et klipp fra (Housing First)
The Pathways Housing First program” er basert på troen på at bolig er en grunnleggende menneskerettighet. Folk skal ikke måtte bevise at de er “bolig klar” ved først å delta i behandlingen eller ved å være rusfri og edru.
I stedet flytter Pathways mennesker som er hjemløse direkte fra gatene i egne leiligheter, som kjapt gjør dem til en del av et fellesskap. Når de er i en stabil bosituasjon, klarer de å engasjere seg med de ulike tjenestene som er tilgjengelige for dem.

Aarhus Kommune
Nytt bydekkende samarbeid mellom Aarhus Kommune og Østjylland Politi. Det består av et team av lokale sosionomer og politifolk som skal hjelpe unge mennesker til å bryte den kriminelle sirkelen.
Rask og koordinert bistand til unge kriminelle er avgjørende for at unge mennesker skal komme tilbake på sporet.
”Det Tværgående Ungesamarbejde”, TUS-teamet, består av fire ansatte fra sosoalforvaltningen, pedagogisk, psykologisk, PPR, Ungdommens utdanningsveiledning og politiet.
Målgruppen er unge mennesker i alderen 14-18 år som går inn i et kriminelt miljø, med eller uten tidligere forseelser bak seg.
Et sentralt virkemiddel for TUS team er å lage spesifikke handlingsplaner som er avtalt og gjensidig forpliktende mellom de unge selv, deres familier og myndighetene.

Utvalgte ideer fra workshop’en
I det følgende ønsker vi å dele noen av de beste ideene fra kvelden, og oppfordrer som vanlig alle som blir inspirerte til å stjele hemningsløst. Her er det gode muligheter for å starte en social business for den oppvakte, initiativrike gründer! For ikke å snakke om muligheter for både kommunen og næringslivet til å tenke nytt og starte nye initiativer.
The HUB Bergen ønsker med dette forprosjektet å fôre byen med ideer. Å snu et negativt problemfokus til et positivt løsningsfokus. For løsningene finnes! Det vi mangler er muligheten til å samarbeide kreativt på tvers av alder, bakgrunn og bransjer for å finne dem. Den muligheten tilbyr the HUB Bergen!

HUB’en vil bidra til å finne smarte løsninger på store utfordringer i samfunnet – hvis du blir inspirert til å gå videre med noen av ideene under, eller har andre prosjekter som kan bidra, så vil vi gjerne høre fra deg. HUB’en har 500 kvadratmeter og huser gjerne arrangementer og aktiviteter som sammenfaller med vårt ønske om å skape nye løsninger på komplekse utfordringer. Samtidig minner vi om at denne første arrangementsrekken er en smakebit, og at vi vil kjøre i gang en mer dyptgående idéutvikling i hovedprosjektet. Her er tanker og ideer som kom ut av en times myldring på tvers, direkte notert av deltakernes post-its:

Gr 1:
– Opprette en egen helsestab på skolene, med sosialarbeidere og lignende som skal arbeide konkret med helse og sosial på skolene, mer opplysningstjeneste. Disse personene skal tilføre mer informasjon til elevene ang rus.
– Avkriminalisering (ikke legalisering) av svakere stoffer, og ved besittelse av mindre/små doser.
-Bolig må være tilgjengelig, man må få tilbud om en bolig. ikke noe konkret ide om hvordan det skal gjøres. Men viktigheten er såpass stor, at det må gjøres noe med.
– Mer og bedre samarbeid mellom allerede eksisterende organisasjoner, slik at en berørt ikke havner i et hav av masse forskjellig, men at det blir en samkjøring slik at man blir en del av et organisert system. Bli kjent med folk, → det vil øke samarbeidet.
– ”bli kleen” maskin
– En ”Helseavis”, som er en gratisavis med oversikt over alle tiltak og alt som finnes av kontaktpersoner og team.

Gr. 2:
Ressursbank→
– samarbeid mellom alle instanser og hjelpeorganisasjoner, både statlig og privat.
– ”En dør”-prinsippet. Geografisk samling. Et stort lokale hvor man kan gå for å finne alt man trenger, på et sted. Dette er et ettervern. Per dags dato er det så fragmentert, så dette kan hjelpe på at alle organisasjoner får mer samarbeid. Her kan det være en gruppe som tar seg av all økonomi og annet ”teori-arbeid” for de ulike organisasjonene, slik at hver organisasjon slipper å gjøre dette selv. Det som er viktig her, er at det er variert med organisasjoner som passer for de berørte, uansett hvilket stadiet de er på.

Gr. 3:
– Holdninger→ viktigheten med å se hverandre, og å bry seg, med tanke på å forebygge. Tørre å si ifra når man ser urett. Menneskelige ressurser og relasjoner som hjelper når man skal komme seg ut å få et nytt liv. Har man gode relasjoner så er det gull verdt.
– Aktivitet og jobb→ ønsker at flere brukerorganisasjoner skal komme på banen. ”Det var noen som forstod hva jeg snakket om fordi de har vært der før”, er noe organisasjonene ofte hører fra rusavhengige. Trenger flere eksmisbrukere for å hjelpe de som vil ut. De vet hva de snakker om. Det kan også være viktig for organisasjonene å gå i Nygårdsparken og snakke med brukerne, for man lærer også mye av dette, og de sitter på en kompetanse.
– Pleiehjem/gamlehjem for rusavhengige er nødvendig.
– Skape en bedre aksept,

Gr. 4:
– Boligkompleks med en benk og en park i midten. Hvor man da kan møte andre på denne benken dersom man er ensom en dag.
– Strax-huset i hver bydel, istedenfor et stort.
– En rustelefon i Bergen. Hvor man kan ringe gratis for å få oversikt over de ulike organisasjonene og hva de tilbyr. Kan også utvikle en app, hvor man kan finne hvilken institusjon/organisasjon som passer best for en hver enkelts sine behov. Hvor man for eksempel kan skrive inn stikkord om en selv, og dermed blir det automatisk generert et ”tilbud” eller en ”anbefaling” som passer best til denne personen.
– En støttetelefon for familie til en rusavhengig / tidligere rusavhengig. Selvhjelpsgrupper finnes for dette, men det er ofte mye lettere å ta en telefon.
– Småbedrifter burde blitt kurset i det å ha tidligere rusavhengige som ansatte. Man har kanskje ikke vært i jobb på 20 år, så man trenger en myk start med en arbeidsgiver som vet litt om hva den eks rusavhengige går igjennom.
– Bruke tidligere rusavhengige, bruke deres kompetanse.
– Ungdom – ha flere tilbud for ungdom slik at de ikke vil begynne med rus. Type ungdomsklubber.

Småideer og mer løse tanker fra plakater:
– Bygge enge boliger
– Lage et fellesskap i et boligfelt, med aktiviteter osv. Ting å gjøre sammen med andre.
– Krev rett på bolig/ et hjem
– Få hjelp med gjeld og en ny start
– Samarbeid mellom organisasjoner
– Finne meningsfylt arbeid, slik at man kan selv tjene penger (selvstendighet)
– være sammen med folk
– være tilgjengelig utenom ”kontortid”
– kommunen har plikt til å gi tilbud om varig bolig
– fastsette en absolutt dato for løslatelse
– sosionom i skolen
– reklamere for frivillighetsamb.
– Enda mer opplysning, råd og ideutveksling på skoler
– At man får en individuell plan, og individuell oppfølging
– Koordinator -→ hjelp til å finne frem i jungelen av tilbud
– Tilrettelagt arbeid
– Fadder ordning→ bruke ressursene og ideene som eldre brukere har
– Flere brukerorganisasjoner
– Sympatisk og engasjert støtte i samfunnet
– Skape fellesskap/mindre individets mening
– Ideen om å glede andre
– Stipender til utdanning
– Deltakelse i gode prosjekt, gir goder etter soning
– Aksept for at noen er rusavhengige
– ”Helserom”
– jobb og aktiviteter til alle
– mer lavterskel jobb muligheter
– selvhjelpsgrupper
– realisering av pasientrettigheter – engasjert i egen prosess
– ingen ventetid på behandling
– sprøyte (helse) rom
– få de eldre inn i skolen = ressurser + kunnskap + nettverk
– likeverd uavhengig av bakgrunn og problematikk
– mer penger/ressurser
– samfunnet: holdninger og fordommer- målrettet arbeid mot et samfunn.
– Ikke legge ned det som fungerer (for eksempel Aurora)
– Løslatelsesstønad

Takk for en fantastisk kveld med mange gripende, sterke historier, og gode ideer!