Hva skjedde:fremtidens åpne og inkluderende arbeidsmarked 12.november
8 September 2014 - silje_grastveit

12.november inviterte the HUB Bergen til sitt tredje arrangement i serien ’Over de 7 fjell’. Temaet for kvelden var ”Fremtidens åpne og inkluderende arbeidsmarked”, og en gjeng svært forskjellige mennesker var samlet for å finne nye muligheter for å hindre at innvandrere ikke får innpass på det norske arbeidsmarkedet. HUB’ens mål med programserien er å samle mennesker med forskjellig bakgrunn og i forskjellig fase av livet for å finne nye løsninger på store utfordringer.

Denne novemberkvelden hadde vi blant annet representanter fra universitetet, privat næringsliv, Norges Handelsorganisasjon, Bergen Næringsråd, rekrutteringsbyrå og selvsagt høyt utdannede innvandrere som har vært gjennom prosessen fra arbeidssøker til arbeidstaker. En mangfoldig gjeng var samlet i lokalene våre på Bryggen til en kveld for inspirasjon, idémyldring og deling av erfaring.

Idéutviklingen ble innledet av korte innslag med informasjon og inspirasjon til hvilke muligheter som finnes for å skape et åpent og inkluderende arbeidsmarked. Deltakerne ble som vanlig oppfordret til å snu problemstillingen på hodet og se til drømmen – hvordan ønsker vi oss at det skal være? Hvordan ville vi selv ønsket å bli møtt om vi var tilflytter fra en annen kultur til Norge og hadde høyt kvalifisert arbeidskraft å tilby?

Hele programmet fra kvelden kan du se her

Kvalifisert arbeidskraft som ikke blir benyttet – et makroperspektiv
Hvor stor er utfordringen og hvordan har utviklingen vært de senere år?

Professor Gro M. Sandal, institutt for samfunnspsykologi, UIB, presenterte utviklingstrekk og hvordan manglende bruk av ressurser påvirker samfunnet.

I alt er 26 % innvandrere ansatt i jobber under deres formelle kompetansenivå, sammenlignet med 11 % i den etniske majoritetsbefolkningen (EUROSTAT, 2011)

Dagens utviklingstrekk viser at en større andel innvandrere har høyere utdanning fra sine opprinnelsesland (OECD,2012)
Hovedutfordringer knyttet til ansettelsesprosessene utgjør subjektivitet i beslutningsprosessene rundt ´personlig egnethet`, diskriminering og kulturelle ulikheter i hvordan kandidater ´markedsfører` sin kompetanse

´Flere ledere foretrakk en nordmann foran en innvandrer med høyere faglig kompetanse og kvalifikasjoner – selv om denne kunne vise tl lang fartstid i norsk arbeidsliv` (Gytre Horverak sin PhD, 2012)

Det er store samfunnsøkonomiske tap ved å ikke benytte høyt kvalifisert kompetanse. Forskjeller i produksjon mellom arbeidet personen utfører og om de hadde hatt arbeid i tråd med kvalifikasjoner er her målt ved differanse mellom faktisk og hypotetisk lønn over de årene personen er ansatt i nåværende arbeid. Kostnader ved å utdanne ekstra personer med den kompetansen som innvandreren har (gitt etterspørsel) er innberegnet og det er tatt høyde for subjektive konsekvenser ( livskvalitet). Eksempler utregnet i forhold til en tiårsperiode vil da si en ekstra kostnad på kr. 849.000,- for en sykepleier, kr. 3.415.000,- for en ingeniør og kr. 3.883.000,- for en farmasøyt.

Fremtiden i en globalisert verden – noen svar på utfordringene

Prosjektleder ved NHO Global Future, Hordaland, Elisabeth Jebsen Marek og deltaker Hiwa Målen, senioringeniør og gruppeleder safety and environment, Aker Solutions, presenterte Global Future – et program for å mobilisere og videreutvikle talent med flerkulturell bakgrunn.

Målet med Global Future er å synligjgøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerklturell bakgrunn i sentrale stillinger og verv i arbeidslivet.

Global Future henvender seg til motiverte innvandrere fra alle verdensdeler med høy utdannelse og gode norskkunnskaper. Det kan være innvandrere som er overkvalifiserte i nåværende job, har en jobb med ønsker lederansvar eller vil inn i styrerommet, arbeidsledige, selvstendig næringsdrivende eller gründere.

Resultatene har vært svært gode de fleste steder. I Hordaland har 52% av deltakerne hatt karrierebevegelser og 3 av 4 arbeidsledige har fått jobb. 5 har fått lederstilling og 3 har fått styreverv.

Med PhD i Molekylærbiologi sendte Hiwa Målen (fra Kurdistan) over 30 søknader, hadde kontakt med en rekke byråer før han i desperasjon la ut sin CV på Finn.no. Via Global Futures har han nå stilling som gruppeleder – safety and environment – i Aker Solutions.

Å tiltrekke seg kloke hoder – nordmann eller utlending? Hvilke holdninger ser vi i næringslivet når det gjelder ansettelse av høyt utdannede innvandrere?

Reidun Brekke, direktør samfunns- og myndighetskontakt, fra Adecco holdt perspektivet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Arbeidsgivere ser etter arbeidstakere som er høyt kvalifiserte, har god utdannelse, god erfaring, gode samarbeidsevner, høye ambisjoner om å lykkes, som er godt integrerte og har gode språkkunnskaper. Finnes de?
Norge har behov for arbeidskraft, spesielt ingeniører/sivilingeniører, helsepersonell og fagarbeidere. Norge må rekruttere fra utlandet og ta i bruk gode ressurser som allerede er i landet. Adecco har meget god erfaring med dyktige ”utlendinger ” med høyere utdannelse. Global Future blir fremhevet som et suksesseksempel. Reidun Brekke oppfordrer arbeidssøkere til å ikke gi opp, ta tilleggsutdannelse om nødvendig, lær språket, vær aktiv i nærmiljøet, grip jobbmuligheter for å få referanser på din cv og til slutt vil du ha drømmejobben, er hennes avsluttende ord.


Internasjonalt karrieretorg
Bergen Næringsråds fremste tiltak i arbeidet for mangfold og inkludering
Ved Kathleen Mathisen
Internasjonalt karrieretorg ble arrangert for første gang i 2009. Arbeidssøkere med flerkulturell bakgrunn fikk møte toppledere i et speeddatingarrangement. I 2011 inviterte man til et åpent treff hvor over 250 flerkulturelle kandidater møtte 130 næringslivs- og HR-ledere på nærmere 40 stands. I 2012 ble det tredje Internasjonale karrieretorget gjennomført, og mer enn 550 arbeidssøkere med flerkulturell bakgrunn stilte. 150 ledere og personalrådgivere og nærmere 50 virksomheter var representert på stand.
Femti prosent av de arbeidssøkende hadde utdanning på mastergradsnivå eller høyere. CV-workshop for kandidater med veiledning i å skrive «norsk CV» ble avholdt i forkant av karrieredagen 2012. Internasjonalt karrieretorg har etter tre gjennomføringer etablert seg som et viktig bidrag i Bergensregionen for rekruttering av flerkulturell kompetanse. Hold av datoen for neste Internasjonale Karrieretorg; 06. Februar 2013!

 

Å bli kjent på andre(s) premisser
Hvordan kan vi møte og bli kjent med jobbsøkere med utenlands opprinnelse på andre måter – for eksempel gjennom fjellturer?
Ved Maria Haarr, Nordisk seksjonsleder skade, Tryg

Tryg satser på mangfold som en driver for innovasjon og nytenkning. Gjennom en bredde av kompetanser, språk og erfaringsbakgrunner eri ambisjonen å styrke egen omstillingsevne og skape nye forretningsmuligheter.

For å styrke mangfoldskompetansen i egen organisasjon har Tryg satt fokus på mangfoldsledelse og rekruttering. Gjennom lederutviklingsprosjektet “Reisen” har ledere i Tryg blitt utfordret i forhold til egne holdninger og erfaringer, samtidig med rekruttering av ansatte med flerspråklig bakgrunn til selskapet, blant annet gjennom å dra sammen på tur på fjellet. Gjennom et samarbeid med Ambisjoner.no utlyser Tryg alle ledige stillinger på deres nettsted med mål om å få høyt utdannet flerspråklig ungdom til å søke seg jobb i Tryg.

Som en større nordisk virksomhet sitter Tryg på kunnskap og erfaring som kan være nyttig for personer som ønsker seg inn på jobbmarkedet. Dette kan være unge i avslutningen av egen utdannelse eller personer som av ulike grunner opplever terskelen til arbeidslivet som særlig høy.

Våren 2011 etablerte Tryg et samarbeid med Bergen Røde Kors om jobbsøkerkurs rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Her settes fokus på søknadsskriving, bevisstgjøring av egen kompetanse og intervjutrening. Høsten 2011 var det oppstart for et nyutviklede Mentorprogram hvor ledere ved Oslo-kontoret påbegynner et mentorforløp med flerspråklige ungdommer som er i avslutningen av et høyere utdanningsforløp.

 

Med verden som rekrutteringsbase
Hvordan påvirker det holdningene i bedriften når jobbsøkermarkedet er verden og ikke bare Norge?
Ved Trond Greve Andersen, kommunikasjonsdesigner og daglig leder, MIR

MIR har ansatte fra hele verden, og daglig leder Trond Greve Andersen fortalte om hvordan de rekrutterer og hva en mangfoldig arbeidsstab gjør med arbeidsmiljøet:

´Det er nok gjerne lettere for oss fordi vi ikke trenger å vurdere kvalifikasjonene – vi kan bare se det visuelle arbeidet deres, og hvis det er godt nok så er de gode nok. Norge er bittelite – hvordan kan vi forvente at vi skal kunne ha de best kvalifiserte i verden her når det er en så liten prosentandel av verden? Det er en helt absurd tanke!`

Det er noen utfordringer knyttet til det også, kan han fortelle: Hvor stort ansvar har du for de ansatte når de flytter hele familien sin hit og ikke har noe sosialt liv og ikke snakker språket?

Trond forteller at det å bringe inn svært anerkjente personer på verdensbasis også bidrar til at de selv skjerper seg; Er de kommet for å arbeide med oss, må vi også være tilsvarende gode. Og et flerkulturelt arbeidsmiljø bringer mange aspekter med seg – den ene ber fem ganger om dagen. Det har gjort at de også har blitt mer bevisste og fått en annen forståelse av religion.

 

Fra arbeidssøkende til gründer
Hvordan er det som innflytter å starte for seg selv i Norge, gjerne motivert av manglende innpass i relevant arbeid?
Ved Asnake Erko, kaffegründer

Etter å ha søkt på jobber over lengre tid og tatt diversen ikke-relevante jobber i forhold til utdanning, bestemte Asnake Erko og hans kone, Mihiret, seg for å satse for seg selv. De hadde yrkeserfaring som revisor og journalist, men ble tilbudt jobber som renholder, tolk og butikkmedarbeider i Norge. Slik ble Jebena kaffekompani født. Asnake og Mihiret er fremdeles i startfasen, men satser nå på gründertilværelsen for å få brukt sitt fulle potensial.

Med mangfold som driver for innovasjon
– hva kan vi lære av ulike eksempler både nasjonalt og globalt?

I vårt søk etter hva som gjøres i andre byer der ute i verden, viste det seg at det ikke var så lett å finne så mange sterke eksempler. Vi har plukket noen her som viser gode initiativer og som kanskje kan bidra til å generere enda flere ideer? Vi ser et stort potensial for nye modeller og sosialt entreprenørskap innen dette området, og oppmuntrer til flere initiativer!

 

Ellis Culture er HUB-medlem og tilbyr kurs innen interkulturell kommunikasjon. Kursingen skjer for utlendinger i Norge og nordmenn som samarbeider med personer fra andre kulturer. Over to tusen personer har deltatt på kursene, som er kvalitetssikret av folk fra den respektive kulturen. Ellis Culture tilbyr over tredve års yrkeserfaring fra større multinasjonale selskaper.

 

Verdalsprosjektet – ni av ti innvandrere fikk jobb gjennom pionerprosjekt

Høsten 2005 blomstret industrien i Verdal. Men mange innvandrere forble arbeidsledige, selv om industribedriftene manglet arbeidskraft.

Dette var bakgrunnen for at ”Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering” startet i 2006.

Med SINTEF som rådgiver og staten i ryggen, gikk bedrifter og offentlige virksomheter på industristedet nye veier sammen med Verdal kommune for å hjelpe arbeidsledige innvandrere med å få jobb.

Kun tre av de 42 arbeidsledige innvandrerne som har vært med i prosjektet, er arbeidsløse i dag.

Praksisendringene vi anbefaler ut fra resultatene, øker ikke det offentliges utgifter, sier seniorforsker Håpnes.
Her kan du lese mer.

 

Telenor Open Mind-Integration
Telenor Open Mind Integration skal tilføre Telenor mennesker med høyere utdannelse og internasjonal erfaring/bakgrunn fra land utenfor Europa

Telenor Open Mind Integration er et program for rekruttering av innvandrere til Telenor. Programmet tar sikte på å tilføre Telenor ressurser med et internasjonalt erfaring og kompetanse fra land utenfor Europa. Opplegget sys delvis over samme lest som Open mind som er en av flere rekrutteringsmetoder Telenor benytter seg av i dag. Telenor Open Mind Integration startet som et pilotprosjekt i våren 2010. Arbeidsforskning Instituttet (AFI) har fått oppdraget med å evaluere piloten med midler fra FARVE. Målgruppen er arbeidsledige innvandrere med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring fra land utenfor Europa.

 

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping er et etablerersenter som skal bidra til økt gründeraktivitet og verdiskaping blant flerkulturelle i fylkene Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Østfold.
Bakgrunnen for etablering av senteret er å utnytte potensialet som ligger i mangfoldet representert i regionen ved å mobilisere, dyktiggjøre og veilede innvandrere til nyskaping og næringsetablering.
Den primære målgruppen er førstegenerasjons innvandrere og deres etterkommere med høy utdannelse og/eller fagekspertise og spisskompetanse som ikke utnytter sin potensial i dag.

Bergen Global Ressurs (BGR) er et initiativ i startgropen. De ønsker å gi innvandrere med høyere utdanning flere muligheter i det norske arbeidsmarkedet. BGR tilbyr sine medlemmer informasjon og inspirasjon om ulike måter å komme inn i arbeidslivet, og vil koble medlemmene med relevante virksomheter.

 

EURES sin hensikt er å bistå med informasjon, råd og rekruttering/plassering (avstemming av jobber), tjenester som er til nytte for både arbeidstagere og arbeidsgivere, samt for enhver borger som ønsker å utnytte prinsippet om fri bevegelighet for personer.

EURES er mye mer enn jobbmobilitetsportalen du besøker akkurat nå. EURES har et nettverk med over 850 EURES-konsulenter som daglig er i kontakt med arbeidssøkere og arbeidsgivere over hele Europa. I europeiske grenseområder spiller EURES en viktig rolle med å skaffe til veie informasjon om samt hjelpe og løse alle slags problemer arbeidstagere og arbeidsgivere kan komme ut for når det gjelder pendling over grensene.

Diamond global Recruitment er et rekrutteringsbyrå som spesialiserer seg på å koble eksepsjonelle utenlandske arbeidstakere med Canadas ledende selskaper. Deres program støtter multikultur, gjenkjenner talent og fremmer mangfold.
Arrival Survival Canada er en bok som handler om de mange umiddelbare bekymringer som innvandrere står overfor når de flytter til Canada. Boken hjelper innvandrere med å komme raskt i gang med sin karriere.
Hvorfor er det ingen som har laget en slik bok i Norge? Burde nesten være et prosjekt: “slik fikk jeg jobb i Norge” eller “en utrolig bra bok for smarte innvandrere som vil jobbe i Norge”. Forfatteren av boken har en liten youtube-snutt med råd til hva innvandrere selv bør gjøre for å lykkes som du kan se her.
Expatcenter Amsterdam – kobler høyt utdannet arbeidskraft med Nederlandsk næringsliv. Hvorfor ikke lage en portal som enkelt guider innvandrere til de ulike norske systemer, virksomheter og annet som en må forstå når en flytter til landet?

Utvalgte ideer fra workshop’en

I det følgende ønsker vi å dele noen av de beste ideene fra kvelden, og oppfordrer som vanlig alle som blir inspirerte til å stjele hemningsløst. Her er det gode muligheter for å starte en social business for den oppvakte, initiativrike gründer! For ikke å snakke om muligheter for både kommunen og næringslivet til å tenke nytt og starte nye initiativer.

The HUB Bergen ønsker med dette forprosjektet å fôre byen med ideer. Å snu et negativt problemfokus til et positivt løsningsfokus. For løsningene finnes! Det vi mangler er muligheten til å samarbeide kreativt på tvers av alder, bakgrunn og bransjer for å finne dem. Den muligheten tilbyr the HUB Bergen!

HUB’en vil bidra til å finne smarte løsninger på store utfordringer i samfunnet – hvis du blir inspirert til å gå videre med noen av ideene under, eller har andre prosjekter for å skape fremtidens åpne og inkluderende arbeidsmarket, så vil vi gjerne høre fra deg. HUB’en har 500 kvadratmeter og huser gjerne arrangementer og aktiviteter som sammenfaller med vårt ønske om å skape nye løsninger på komplekse utfordringer.

Gjøre det lettere for innvandrere å få seg jobb

Inkluderingsmerke
De bedriftene som ansetter folk med innvandrerbakgrunn skal få større anerkjennelse og oppmerksomhet. Type svanemerking. Merket skal bidra til gode måltall for ledere, gi økt status/belønning for flerkulturell rekruttering. Det kan innføres intervjustyring av ledere. Kulturelle forskjeller og mangfold som driver for innovasjon inngår i ledertrening og lederutviklingsprogrammer. Kulturkalender kan innføres.

Mangfoldkompetanse – toveis
For bedrifter og lederne. Praksisplass ifbm norskkurs for reell testing og parallell opplæring, kurs i intervju og selvpresentasjon, hjelp til CVer, søknader og språkvask. Et forum for å snakke om disse tingene og for å lære usynlige koder.

Nettverksbygging
Nettverksbygging kommer naturlig nok opp som et viktig omårde både blant bedriftsledere som søker ansatte og innvandrere som søker arbeid. Ulike eksisterende fora kan ofte ha et litt for ensidig fokus, en glemmer at det å snakke om været er like viktig som å snakke om egen kompetanse. Innvandrere kan bli bedre til å ta frivillighet seriøst, og for økt forståelse av at frivillighet gir nyttig trening og forståelse av kulturelle koder, kan faddere ha en viktig rolle gjennom veiledning, tips og råd. Det finnes mange eldre i Norge med mye energi, kanskje kan de engasjeres som faddere for nye innvandrere og hjelpe dem med nettverksbygging og kulturell kompetanse. En må sørge for at disse nettverkene kommuniserer både med arbeidsgivere, arbeidstakere, utlendinger, nordmenn. Viktig med rom der innvandrere kan presentere hva de kan og hva de vil. Det må skapes nettverk og arenaer hvor en gjensidig kan lære om andre kulturer- det kan for eksempel være månedlige kulturelle middager der nordmenn eller innvandrere inviterer noen fra annen bakgrunn hjem til seg.

Bibliotekordning: lån en velutdannet innvandrer i lunsjen og prat med han/hun.

Rammebetingelser
Lage en standard hvor en ikke søker med navn, men med ID-nummer.

Fokus på bedriftene
Må få opp motivasjonen til bedriftene til å se at det faktisk lønner seg, også økonomisk. Nettsted med fakta, samlet forskning, de gode historiene med mer, slik at man har gode eksempler. Et eget offentlig kontor som bidrar med formelle hindringer som systemforståelse, bank, bolig osv. Et sted hvor bedriftene også kan gå for å hjelpe innvandrerne.
*Håndbok for bedriftene ifht hva de kan forvente; ideer til/ hjelp til å ta i mot innvandrere/andre kulturer.
* ´Opplysningskontoret for mangfold“

Tolke utdanning
Et nettsted for å kunne tolke internasjonal utdanning. Et sted hvor dette kan oversettes slik at arbeidsgiver kan forstå det. Utfordre de store bedriftene til å fortelle suksesshistorier. Lederutdannelse: ta med multikulturell forståelse – fremme det allerede fra utdannelsesnivå.

Kursing
Kurs i nynorsk for innvandrere. Finnes ikke per i dag, men dette er et krav til mange jobber.

Anbud
Ved offentlig anbud kan man sette mer fokus på de bedriftene som er mer inkluderende. Kanskje en sertifiseringsordning? Sørge for at det ikke er arbeidsgiveravgift første tre år hvis du ansetter en med utenlandsk opprinnelse. Billige tolketjenester for bedrifter. Arbeidspraksisplasser og språk mer tilgjengelig.

Gjøre det lettere for innvandrere å starte egen bedrift

Motivasjon
Nød lærer naken kvinne å spinne → en fordel som mange innvandrere kanskje har i større grad enn nordmenn. ”Jeg må faktisk gjøre noe for å ha noe å leve av”. Innvandrere kan kanskje ha en lavere terskel for å starte noe selv og en høyere motivasjon, og dermed stille sterkere enn mange nordmenn.

Fokusgrupper
Fokusgruppe av nordmenn som står til rådighet for innvandrergründere for å gi reality check – er det noe behov for det du ønsker å skape i det norske markedet?

Kartlegging
Kartlegge hvilken ekspertise man har fra sitt eget land. Finne ut hvilke interesser man har + kompetanser.

Nettverk
Skaffe seg et nettverk og finne inspirasjon. Fadder / mentor-ordning. Frivillig på HUBen, inspirasjonsbok/database som kan sette en i kontakt med andre.

Formell kompetanse
Formell kompetanse – motivasjon. Gazellebedrifter rettet mot innvandrere? Få prestige og tydeligere mål for etablere.
Etablererstipend for innvandrere.

Kick-start
Start-up weekend for innvandrere? Etablere et event/format som kan gi en kick-start for en innvandrerbedrift. Posisjonering i det norske markedet -kursing.

Etableringshjelp
Nettverk / etableringshjelp. Vennebedrift som kan dele erfaringer og kunnskap med en underveis, sikre at ikke viker fra det som er ønsket i det norske markedet. Kan det være sånn at norske bedrifter som har ansatt innvandrere med høyere utdannelse leter etter gründere internt > kursing i intraprenørskap? Et system for å gi en innvandrerbedrift et nettverk inn i næringslivet.