Impact Challenge 2020 relanserer i digitalt format
18 June 2020 - Impact Hub Team

Under COVID-19 pandemien har vi fått merke viktigheten av sosial innovasjon. Særlig innen psykisk helse ser vi et økende behov for systemer som støtter mennesker i særlig sårbare situasjoner. 

I årets Impact Challenge program fokuserer vi på Psykisk helse under tittelen “De vi ikke når”. Hva gjør vi med de vi ikke når? Hvordan kan vi nå ut til mennesker som ikke selv oppsøker hjelp i tide?

Impact Challenge er et innovasjonsprogram i tre faser med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

På grunn av pandemien ble vi nødt til å flytte programmet til høsten. Vi ser veldig frem til å starte programmet i august, nå med den første delen av programmet i digitalt format som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre innsiktsfasen for alle interesserte. Del 2 og 3 krever opptak, der vi vil jobbe mer intensivt i mindre grupper for å lete etter løsninger, før vi går over i inkubasjonsprogram for utvalgte initiativer.

De nye programdatoene er:

Fase 1 – INNSIKT: Gjennom tre online arrangementer vil du få innsikt i ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse feltet for å kartlegge utfordringer og barrierer vi må løse i fellesskap.

  • Dypdykk 1: Voksne med psykiske utfordringer – 19 august 2020 kl. 18 – 20

  • Dypdykk 2: Voksne, rus og avhengighet – 02 september 2020, kl. 18 – 20

  • Dypdykk 3: Barn og unge med psykiske vansker og/eller rus utfordringer – 16 september 2020, kl 18 – 20

Alle tre sesjoner vil bli streamet. Ønsker du å bare delta i fase 1, kan du registrere deg her og du vil få en link på mail fra oss for pålogging til disse arrangementene.

Fase 2 – IDEUTVIKLING: I denne fasen samler vi tverrfaglige team for å lete etter gode praktiske løsninger på utvalgte barrierer innen psykisk helse feltet.

  • Levende bibliotek: 30 september 2020, kl. 17 – 21
  • Innovasjonscamp: 16 – 18 oktober 2020 (hele helgen)

Avhengig av hvordan Corona-situasjonen utvikler seg, vil disse to arrangementene enten avholdes fysisk hos Impact Hub, eller som digital versjon. Del 2 av programmet krever opptak; søk om deltakelse her.

Fase 3 – INKUBASJON: Har du en løsning som kan bidra til bedre psykisk helse? Til fase tre har vi en egen opptaksprosess. Et utvalg gründerteam får delta i inkubasjonsprogrammet og får oppstartshjelp gjennom mentor, kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ. Denne delen av programmet starter vinteren 2020-21. Du kan søke om å delta dersom du har en tidlig fase idé, eller dersom du allerede er i gang med en løsning der du trenger støtte på veien for videreutvikling, implementering og skalering. For mer informasjon, klikk her.

De tre ulike programfasene bygger på hverandre, og om mulig vil vi oppmuntre deltakere til å melde seg på alle deler. Skulle du være lokalisert andre steder i landet enn i Bergen/Vestland, er du selvsagt hjertelig velkommen til å bare delta i fase 1 for dypere innsikt i barrierer innen psykisk helse feltet.

For mer informasjon sjekk ut impactchallenge.no eller ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål: [email protected]

Programmet arrangeres i samarbeid med Kavlifondet, Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest og Bergen kommune.