impact-challenge-primary-logo-horizontal

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

Høsten 2017 – våren 2018 fokuserte Impact Challenge på tema Aldersvennlige samfunn. Gjennom en arrangementsserie over flere kvelder fikk vi belyst de ulike temaene: “en sunn og aktiv alderdom”, “bo hjemme lenger” og “å være en ressurs og bidra”.  Våren 2018 deltok 6 bedrifter i et inkubasjonsprogram spesielt designet for sosial innovasjon.

Målet var å bidra til at flere gründere lykkes med realisering av løsninger for et mer aldersvennlig samfunn. Flere av initiativene som ble tatt opp til inkubasjon fikk god starthjelp og utvikler seg videre etter programmet.

I 2019 fokuserer Impact Challenge på psykisk helse blant barn og unge, i møte med
systemene og i arbeidslivet. Påmeldingen er åpen nå på: www.impactchallenge.no

Programmet er delt inn i tre faser: 

1: INNSIKT OG INSPIRASJON
Kunnskap om utvalgte sosiale og miljømessige utfordringer.
Første fase er åpen for alle som ønsker å være med. Denne første delen er en læringsreise, hvor vi dykker ned i barrierer og utfordringer vi må komme forbi og utforsker hva som skal til for å skape gode og varige løsninger som treffer ekte behov.

2: IDÉUTVIKLING OG IDÉFANGST
Idéutvikling av nye løsninger på valgte samfunnsutfordringer.
Fase 2 er den kreative fasen hvor løsninger utvikles basert på den innsikt deltakerne har fått i fase 1. I fase 2 ønsker vi forpliktende deltakelse om å være med videre i prosessen ut programmets varighet (6 måneder) slik at løsningene som genereres kan bli til realiserbare prosjekter dersom de blir valgt ut.

3: INKUBASJON OG IMPLEMENTERING
De beste løsningene videreutvikles i et inkubasjonsprogram.
Fase 3 er for dem som har utviklet løsninger med potensiale for å bli til realiserbare prosjekter og mulige bedrifter. For å delta i denne fasen må en gjennom en utvelgelse og opptaksprosess. De beste løsningene får delta i inkubasjonsprogrammet og får mentor,  kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.

Programmet er i regi av Impact Hub Bergen og i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.