Impact Challenge

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

Høsten 2017-våren 2018 fokuserer Impact Challenge på tema Aldersvennlige samfunn. Gjennom en arrangementsserie over flere kvelder har vi belyst de ulike temaene: “en sunn og aktiv alderdom”,  “bo hjemme lenger” og “å være en ressurs og bidra”.

Våren 2018 deltar 6 bedrifter i et inkubasjonsprogram spesielt designet for sosial innovasjon. Målet er å bidra til at flere gründere lykkes med realisering av løsninger for et mer aldersvennlig samfunn.

Programmet er i regi av Impact Hub Bergen og i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Programmets kompetansepartnere er: Smart Omsorg, Norwegian Smart Care Cluster, Senter for Omsorgsforskning og Verdighetssenteret.

 

Her finner du mer informasjon om programmet

Finansiert i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland Fylkeskommune & Bergen Kommune.