Impact Hub Bergen – 5 år! Del 2: Byggeprosessen
8 September 2016 - bergen

Impact Hub Bergen fyller 5 år denne høsten! I denne serien forteller vi historien vår. Fra idé til huset med de rare i ?


Del 2: Byggeprosessen

Bilde nr 6

Vi signerte leiekontrakten med huseierne, Hans og Wenche,  i september 2010. Den samme vinteren var den hardeste i Bergen på mange år. 15 minus ute betydde 13 minus inne. Det var store gliper i veggene, vinden blåste gjennom huset, det var mørketid og et omfattende renoveringsprosjekt måtte til. Men, den virkelige utfordringen var mangelen på ressurser. Vi var noen få visjonære sjeler med stort pågangsmot og veldig lite penger.

Bilde nr 7

Skulle huset fungere, måtte det renoveres.  Gode samarbeidspartnere var avgjørende og de første kom til og støttet opp under visjonen. En bratt læringskurve fulgte. Hvordan behandle en 300 år gammel dame – et UNESCO-hus på verdensarvlisten? Før vi kunne gjøre noe som helst måtte vi søke fylkeskonservatoren om lov. Søknaden var en krevde prosess; en kostbar affære og alle håndverkere måtte stå på vent i flere måneder før vedtak ble tatt. Deretter måtte alt dokumenteres nøye og være reversibelt. Prosessen varte i 10 måneder!
I dag – etter 6 år med renovering og flittig vedlikehold er vi på tross av alle utfordringene blitt enormt glad i huset vi ´bor i` !

Bilde 8_NKF-KhiBTrange kår trigger kreativitet. De første i Hub-teamet måtte finne alternative måter for å ha nok ressurser til realisering av Impact Hub. En konkurranse mellom studenter på Norges Kreative Fagskole (NKF) og Kunsthøgskolen i Bergen (KhiB) gav verdifull tankekraft rundt interiørløsninger og funksjonalitet. Publikum stemte på favoritten, og teamet som vant fikk muligheten til å være med på å implementere løsningene. På bildet i midten er Daniel Tabacaru (arkitekt) og Silje Grastveit (KaosPilot) sammen med vinnerne fra NKF og KhiB.

Bilde 9_arkitekter

Impact Hub er et resultat av et stort antall motiverte, dedikerte og engasjerte mennesker med dugnadsånden i behold. Her et bilde av noen av våre første kjære bidragsytere – Daniel, Naeem og Laura – vi var så heldig å ha tre dyktige arkitekter og kunstnere i teamet i starten!  I tillegg hadde vi med oss systemutviklere, designere, økonomer og jurister (Mihaela, Brooke, Shale, NgSuma, Hans Fredrik – med flere, dere vet hvem dere er ! ) Utallige dugnadstimer ble lagt ned fra frivillige venner. Samlet var vi rundt 200 personer i sving for å få Impact Hub i gang!

bilde nr 10_ tegning kopi

Bildet viser en tidlig skisse for interiørløsning på huset, og den første modellen som ble bygget av huset.