Impact Hub fyller 10 år og feirer med podcast!
12 January 2021 - Impact Hub Team

Impact Cast er en podcast om folk som på ulike måter bidrar til å forandre verden. Vi har invitert sosiale entreprenører til å fortelle om sin gründerreise og gjennom 10 episoder får vi høre mer om hva som er drivkraften og hvordan de fant motet til å bare gå i gang.

Impact Hub Bergen runder 10 år i 2021, og har siden 2011 arbeidet for å støtte en rekke sosiale entreprenører med realisering av deres virksomheter gjennom programmer, kurs, mentorvirksomhet, veiledning, fasiliteter og nettverk. Podcast serien inngår som en del av markeringen av dette jubileet, og episodene vil lanseres den 15. hver måned fra januar til oktober 2021.

De første fem episodene er allerede klar, der gründer av Impact Hub og programleder bak Impact Cast, Silje Grastveit, har snakket med fem kvinnelige gründere som er primus motor bak hver sin virksomhet;

Impact Cast - Pitstop

Annette Lindtner Lilletvedt er gründer av Pitstop som hjelper barn og unge til bedre livskvalitet og bidrar til at de finner veien inn i utdanning og jobb.

Impact Cast - Bærekraftige liv

Agnes Vevle Tvinnereim er en av initiativtakerne bak Bærekraftige liv som i en årrekke har inspirert ulike mennesker til å se seg selv som endringsagenter i eget lokalmiljø.

Impact Cast - Forandringsfabrikken

Marit Sanner er primus motor bak Forandringsfabrikken som arbeider for å bedre skole og hjelpesystemene ved å ta barn og unges stemmer på alvor.

ImpactCast - Papillion

Leila Rezzouk er ildsjelen bak Papillon, og skaper trygge felleskap og bidrar til sosial tilhørighet for unge med krysskulturell bakgrunn.

ImpactCast - Folkelig

Kathrine Marthinsen er sosial entreprenøren bak Folkelig som arbeider for utjevne sosial ulikhet innen helse ved å spre matglede og skape sosiale møteplasser blant barn og unge i hele landet.

Det er alltid inspirerende å få vite mer om hva som er drivkraften bak sosialt entreprenørskap. Gjennom denne podcasten får vi personlige fortellinger fra folk som har hatt motet til å bane vei for noe nytt, forteller Grastveit.

Impact Cast er en podcast i regi av Impact Hub Bergen og i samarbeid med Kavlifondet, Innovasjon Norge, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune som støtter arbeidet.

Produksjon av podcastserien er ved Anticast produksjoner. Kolbrun Retorikk har laget grafisk profil.

Første episode lanseres 15. januar. Følg med og hør episoden der du hører podcast!