InnovasjonsCamp 2017 – med Norges eldste gründer?
9 March 2017 - silje_grastveit
Det finnes et stort potensiale for en mengde nye smarte løsninger som møter eldre sine behov, bare en tar seg tid til å samle gode hoder, samarbeide på tvers og utforske mulighetene sammen med de eldre selv. Men, de gode løsningene avhenger av å finne gode gründerne som kan sette det hele ut i livet.

Innovasjonscamp_bilde

 

Seniormesse. Matching-tjeneste. Kobling mellom eldre med fritid og frivillige verv. Transportløsning for økt mobilitet. Spesialtilpasset hjemmetjeneste for å la ektefeller av pleietrengende komme seg ut og i aktivitet. Ungdomshuset for de eldre. Pensjonistenes Makerspace. Personlige trenere som er ekspert på kroppens aldring. Smart bosetting og  samlokalisering av tjenester.

Ideene vil ingen ende ta. De siste 5 årene har Impact Hub vært årlig fasilitator for InnovasjonsCampen på Høgskolen på Vestlandet. Studieforløpet arrangeres i samarbeid med sosionomstudiet på Høgskolen på Vestlandet som står for faglig innhold og Mohn-Senteret for innovasjon og regional utvikling. 60 sosionomstudenter går gjennom et intensivt forløp over 4 uker, hvor de lærer om kreativ idéutvikling og forretningsutvikling. De må benytte seg av det de har lært om sosialt arbeid gjennom 3 års studier, og blande dette sammen med forretningsmessige metoder og verktøy for å finne bærekraftige løsninger. På kort tid skal de kartlegge målgruppens behov, finne mulige løsninger, velge én idé, konseptutvikle denne, brukerteste, prototype og skrive forretningsplan. Arbeidet er en del av studentenes eksamen, hvor de også må skrive prosessbeskrivelser og reflektere over gruppedynamikk, metodebruk, og bevisste til-og fravalg.

Hele 9 forretningsplaner legges så frem av de 60 studentene for et utvalgt panel som gir studentene tilbakemeldinger. Denne gang bestod panelet av fire pensjonister, herav kanskje Norges eldste gründer på 80 år!

Tidligere har studentene arbeidet med flyktninger, ungdom, tidligere rusmisbrukere med flere. Målgruppene har blitt valgt ut fra samfunnsbehov, og basert på studentenes behov for å lære mer om spesifikke grupper. I år var altså målgruppen eldre.

Hvorfor eldre? spør vi førstelektor Anne Karin Larsen som har vært ansvarlig for kurset på sosionomutdanningen.

Eldre er en stor og voksende befolkningsgruppe, og sosionomer vil trenge å kjenne denne gruppens ulike behov. Gjennom dette kurset i sosialt entreprenørskap lærer studentene hvordan de kan utvikle nye tjenester, blant annet ved å ta direkte kontakt med brukerne, altså de eldre selv, pårørende, familie og apparatet som arbeider med eldre til dagen. Studentene lærer også å kombinere kreativ tenkning med sin faglige bakgrunn, noe som blir viktig når de kommer ut i arbeidslivet og har muligheten for å påvirke systemene innenfra. Kanskje kan det også bidra til at noen velger å starte for seg selv.

Hvordan har årets studieforløp vært?, spør vi Silje Grastveit, som er prosessleder og fasilitator.

Studentene har fått et dypdykk i ulike sider ved det å bli gammel. Vi har hatt inne aktører som f.eks Verdighetssenteret som arbeider med målgruppen. Så har de vært på besøk ved Høgskolens eget Omsorgsteknologilaboratorium, før noen kreative dager med idé- og konseptutvikling. Underveis har de fått faglig påfyll om forretningsutvikling, budsjettering, gjennomslagskraft og presentasjonsteknikk. De har gjort brukerundersøkelser og lært om forretningsmodellering med alt hva det innebærer. Forløpet er intenst, og læringskurven er veldig bratt.

Hvordan var nivået på årets presentasjoner?

Dette er et krevende forløp, og studentene må gi full gass for å komme i mål. Samtlige grupper har kommet frem til et tydelig konsept med klar forretningsmodell, har gjort brukerundersøkelser og validert løsningen mot behov, de har laget logo, flere har laget prototype og de har skrevet en fullstendig forretningsplan. Når en tenker på at de startet prosessen for 4 uker siden, aldri har hatt om forretningsutvikling eller om økonomi tidligere, og da stod på bar bakke uten en idé om hva de skulle jobbe med, er det jo bare imponerende!

Noen har til og med laget film og animasjon, og andre igjen la frem presentasjonen som et skuespill. Til tross for at de har jobbet hardt og intensivt i flere uker, viser jo dette en grad av overskudd. Det gir også en ekstra piff når vi får med oss så mange flinke bidragsytere i prosessen, til og med Norges eldste gründer på 80 år, nå klar med en ny idé! Det får en kalle lang og relevant erfaring.