Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer

STEP (Social innovation Training and Education Programme) er et pilotprosjekt som skal å bidra til  utvikling av sosialt entreprenørskap

.

Fremtidspiloten er en innovativ form for klimaundervisning utviklet av Bærekraftige liv, Impact Hub Bergen og Raftostiftelsen

.

GründerMatch skal koble arbeidssøkende med gründerbedrifter for å lære om entreprenørskap i praksis

.