Social Innovation Camp

Siden 2012 har Impact Hub Bergen ledet en InnovasjonsCamp og et undervisningsforløp i sosial innovasjon for 60 sosionomstudenter på Høgskolen på Vestlandet. Ulike målgrupper og samfunnsutfordringer blir valgt fra år til år.

I 2017 fokuserte studentene på aldersvennlige samfunn. I 2019 på psykisk helse. 9 ulike forretningsplaner blir hvert år produsert som et resultat av et 6 ukers intensivt undervisningsprogram. Impact Hub Bergen tilbyr design og fasilitering av ulike prosesser – det kan være kreative innovasjonsprosesser, strategiarbeid, prosesser for involvering av medarbeidere eller annet.

Programmet er i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.