Tjen mer ved å gjøre verden bedre!
15 March 2016 - bergen

Artikkel skrevet av Impact Hub Bergen founder Silje Grastveit

Publisert i Bergens Tidene sin serie “Økonomi Søndag” 13.mars 2016.

 

Fremtidens vinnere satser på bærekraft. Hva om byens veletablerte nå våkner fra dvalen og støtter opp om mer bærekraftig aktivitet?

Totalt likegyldig til dyrs lidelser! Intuitivt stemplet jeg en flokk fjortisjenter i Canada Goose jakker. Så lot jeg det passere – de var unge og visste nok ikke bedre. Selv gikk jeg i en saueskinnsjakke. Ingen grunn til å bli skinnhellig altså, selv om en sau er en sau. Uten sammenligning forøvrig. Jeg rettet irritasjonen mot produsenten og butikken isteden.

Kjøpelysten i meg vekkes først og fremst av estetisk smart design, men også av virksomheter med integritet som bidrar positivt til mennesker, miljø eller dyrevelferd. Jeg ønsker helst å handle hos dem som tar ansvar for at egen produksjon holder en høy etisk standard. Gir de også deler av overskuddet til gode prosjekter får de meg fort som fast følge.

Noen tenker nok fremdeles at en strategi for bærekraft i beste fall kan bidra til besparelser ved mer effektiv energi- og materialbruk. Men, en strategisk satsing på bærekraft kan lønne seg. The Guardian skrev nylig om hvordan såkalte grønne giganter som Tesla, Ikea, Nike og Whole Foods har lykkes med det få trodde var mulig – å gjøre bærekraft proft og profitabelt.

På tross av et trangere arbeidsmarked holder det ikke lenger å si at en viser samfunnsansvar gjennom trygge arbeidsplasser. Forbrukerne krever mer. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om et kombinert fokus på etikk, miljø og sosiale forhold og langsiktig lønnsomhet. Det er en investering i fremtiden. Virksomheter med bærekraft i fokus tiltrekker seg flere kloke hoder som er opptatt av det samme og ansatte vil i større grad føle at de bidrar til noe meningsfylt. Bærekraft gir også bedre omdømme, økt attraktivitet og større kundelojalitet. Samlet kan dette gi bedre fortjeneste.

Mange virksomheter støtter det lokale korpset eller idrettslaget. De som mer strategisk arbeider med samfunnsansvar bruker dette bevisst for å kommunisere hva virksomheten står for verdimessig og støtter gjerne tiltak som passer til virksomhetens kjerneområder. De virkelig innovative har integrert samfunnsansvar som en del av virksomhetens eksistensgrunnlag.

Vi står ved et vendepunkt. Lenge har det vært snakk om å endre retning. Intet nytt å hente i mer av det samme gamle. Nedgangen i arbeidsmarkedet utfordrer systemene. I rekordfart har innovasjonsfokuset blitt mer grønt og sosialt. Bærekraft integreres i forretningsmodellene. Verdiskaping skal måles i trippel bunnlinje. For hvilken type innovasjon er vi mest tjent med? Tusenvis av nye app`er for menneskeskapte behov?  Produksjon av flere duppedingser fordi de kan være profitable? Eller virksomhet som bidrar til å løse ekte problemer for langsiktig verdiskaping? For sosial entreprenøren starter selve virksomhetsideen fra et innovativt samfunnsansvarlig perspektiv – et ønske om å forbedre systemer som ikke fungerer.

Vi har mange gründere som arbeider med løsninger på ekte samfunnsutfordringer. De bidrar blant annet til bedre folkehelse, mindre ensomhet, aktiviteter for barn og unge, integrering av flyktninger og innvandrere, fattigdomsbekjempelse, lokal matproduksjon, alternative transportmetoder og en hel rekke initiativer som bidrar positivt til miljøet. Hvert initiativ drives av personer som fremdeles tror at de kan gjøre en forskjell. Vi trenger flere slike, spesielt når vi nå må skape våre egne arbeidsplasser.

De veletablerte har nå en unik mulighet. Ved å inkludere gode grønne og sosiale gründerinitiativer som del av egen satsing på samfunnsansvar og bærekraft, vil en også selv kunne få et løft. Entreprenørenes kreative og løsningsorienterte tenkemåte, fleksibilitet og  innovasjonsmetodikk er noe alle trenger. Som nyetablert trenger en støtte fra de veletablerte for å virkelig kunne gjøre en forskjell. Norge trenger flere gründere. Det er en klar vinn-vinn-vinn. Men, da må de veletablerte våkne nå. Institusjoner, myndigheter, private investorer og veldrevne selskaper må vise ansvar og støtte opp om ny bærekraftig aktivitet! Det er først når vi er mange som trekker i en felles retning at vi sammen kan bygge den historien vi egentlig ønsker oss for fremtiden.